BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 30.01.2023, zmieniona z powodu:
Dodanie wersji WCAG Regulaminu Studiów

Wewnętrzne akty normatywne

 

STATUT AKADEMII KALISKIEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO

 

Regulamin Pracy Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 

REGULAMIN STUDIÓW

Uchwała Nr 0012.66.VI.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego obowiązujący od 01.10.2021 roku

Uchwała Nr 0012.351.V.2020 - Zmiana do regulaminu studiów

Uchwała Nr 0012.266.V.2019 - Uchwalenie regulaminu studiów

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Uchwała Nr 0012.79.VI.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Studiów Podyplomowych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Uchwała Nr 0012.355.V.2020 - Uchwalenie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej z dnia 27.02.2020r.

 

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI, PRAWAMI POKREWNYMI
I PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD KOMERCJALIZACJI

Uchwała Nr 0012.183.VI.2023 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemyslowej oraz zasad komercjalizacji

 

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI DLA AKADEMII KALISKIEJ NA LATA 2022 - 2025

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI DLA AKADEMII KALISKIEJ NA LATA 2022 - 2025

Zarządzenie Nr 0300.230.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej z dnia 28 grudnia 2022 roku

 

UCHWAŁY SENATU

Uchwała Nr 0012.145.VI.2022 w sprawie zasad przyjmowania na studia lauretow i finalistów olimpiad w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2026/2027"

Uchwała Nr 0012.144.VI.2022 w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024"

Uchwała Nr 0012.143.VI.2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 0012.80.VI.2021 Senatu Akademii Kaliskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2022/2023"

Uchwała Nr 0012.138.VI.2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 0012.80.VI.2021 Senatu Akademii Kaliskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2022/2023"

Uchwała Nr 0012.81.VI.2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego obowiązujących w roku akademickim 2025/2026

Uchwała Nr 0012.80.VI.2021 w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2022/2023"

Uchwała Nr 0012.78.VI.2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Uchwała Nr 0012.76.VI.2021 - zmiana uchwały Nr 0012.358.V.2021 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 0012.358.V.2020 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 0012.359.V.2020 - Ustalenie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2024/2025

Uchwała Nr 0012.269.V.2019 - Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad od roku 2023/2024

Uchwała Nr 0012.268.V.2019 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2020/2021

Uchwała Nr 0012.357.V.2020 - Zmiana Uchwały Nr 0012.268.V.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2020/2021

Uchwała Nr 0012.268.V.2019 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 0012.230.V.2018 - Ustalenie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 2019 do 2022

Uchwała Nr 0012.229.V.2018 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2019/2020

 

ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie Nr 0300.073.VI.2022 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr Z0300.65.VI.2022 - Rektora w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, za wydawane dokumenty oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 0300.131.VI.2021 - Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Zarządzenie Nr 0300.086.VI.2021 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 0300.84.VI.2021 w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 0300.088.V.2020 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 0300.069.V.2020 w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 0300.87.V.2019 - w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w PWSZ
zarządzenie zostanie zmodyfikowane o składniki wynagrodzenia do, których nie mają zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Zarządzenie Nr 0300.60.V.2019 - W sprawie trybu składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 0300.44.V.2019 - Wysokość opłat za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w roku akademickim 2019/2020

 

PISMA OKÓLNE

Pismo Okólne Nr 1.2019 - W sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Magdalena Stanecka
Publikacja dnia: 30.01.2023
Podpisał: Magdalena Stanecka
Dokument z dnia: 30.01.2023
Dokument oglądany razy: 10814
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu