BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 01.10.2020, zmieniona z powodu:
aktualizacja danych

Programy studiów

PROGRAMY STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

PROGRAMY STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH:

FIZJOTERAPIA

 

PROGRAMY STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA:

BEZPIECZE??STWO WEWN?TRZNE

BUDOWNICTWO

DIETETYKA

ELEKTRORADIOLOGIA

ELEKTROTECHNIKA

INFORMATYKA

IN??YNIERIA ?RODOWISKA

KOSMETOLOGIA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TECHNOLOGIA ??YWNO?CI I ??YWIENIE CZ?OWIEKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZARZ?DZANIE

 

PROGRAMY STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA:

BEZPIECZE??STWO NARODOWE

IN??YNIERIA ?RODOWISKA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

OBRONNO?? PA??STWA

PO?O??NICTWO

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZARZ?DZANIE I DOWODZENIE

ZDROWIE PUBLICZNE

 

 

PROGRAMY STUDIÓW DLA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

PROGRAMY STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH:

 

FIZJOTERAPIA

 

PROGRAMY STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA:

 

BEZPIECZE??STWO WEWN?TRZNE

BUDOWNICTWO

DIETETYKA

ELEKTRORADIOLOGIA

ELEKTROTECHNIKA

INFORMATYKA

IN??YNIERIA ?RODOWISKA

KOSMETOLOGIA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (FILIA)

PIEL?GNIARSTWO

PO?O??NICTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TECHNOLOGIA ??YWNO?CI I ??YWIENIE CZ?OWIEKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZARZ?DZANIE

 

PROGRAMY STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA:

 

BEZPIECZE??STWO NARODOWE

IN??YNIERIA ?RODOWISKA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

OBRONNO?? PA??STWA

PIEL?GNIARSTWO

PO?O??NICTWO

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

ZARZ?DZANIE I DOWODZENIE

ZDROWIE PUBLICZNE

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bartosz Bryński
Publikacja dnia: 01.10.2020
Podpisał: Bartosz Bryński
Dokument z dnia: 01.10.2020
Dokument oglądany razy: 3027
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu