BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 26.10.2020, zmieniona z powodu:
aktualizacja danych

Uczelniana Komisja Wyborcza

Pliki do pobrania:

 

Os?wiadczenie lustracyjne

Informacja o z??oz??eniu os?wiadczenia lustracyjnego

 

Za??a?cznik nr 1 zg??oszenie kandydata na cz??onka Kolegium Elektoro?w

Za??a?cznik nr 2 zg??oszenie kandydata do Senatu

Za??a?cznik nr 3 os?wiadczenie osoby zg??aszanej na kandydata na cz??onka Kolegium Elektoro?w

Za??a?cznik nr 4 os?wiadczenie osoby zg??aszanej na kandydata na cz??onka Senatu

Za??a?cznik nr 5 zg??oszenie kandydata na Rektora

Za??a?cznik nr 6 os?wiadczenie osoby zg??aszanej na kandydata na Rektora

Za??a?cznik nr 7 informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydato?w na cz??onka Kolegium Elektoro?w, Senatu, Rektora

 

 

Uchwa??a Nr 1/2020-2024 UKW z dnia 8 maja 2020r.

Za???cznik Nr 1 do Uchwa??y Nr 1/2020-2024 UKW - podzia?? mandatów

Za???cznik Nr 2 do Uchwa??y Nr 1/2020-2024 UKW - Terminarz wyborczy - wybory w kadencji 2020-2024

Za???cznik Nr 3 do Uchwa??y Nr 1/2020-2024 UKW - Terminarz wyborczy - wybory Rektora w kadencji 2020-2024

Uchwa??a Nr 2/2020-2024 UKW z dnia 16 czerwca o wynikach wyborów

Uchwa??a Nr 3/2020-2024 UKW z dnia 26 czerwca 2020r. - wyniki wyboru Rektora

Uchwa??a Nr 4/2020-2024 UKW z dnia 26 czerwca 2020r. - wybory uzupe??niaj?ce do Senatu

Za???cznik nr 1 do Uchwa??y Nr 4/2020-2024 UKW z dnia 26 czerwca 2020r. - terminarz wyborczy - wybory uzupe??niaj?ce w kadencji 2020-2024

Uchwa??a Nr 5/2020-2024 UKW z dnia 31 lipca 2020r. - wyniki wyborów uzupe??niaj?cych do Senatu

Uchwa??a Nr 6/2020-2024 UKW z dnia 23 pa??dziernika 2020r. - wybory uzupe??niaj?ce do Senatu - Wydzia?? Politechniczny

Za???cznik nr 1 do Uchwa??y UKW Nr 6/2020-2024 z dnia 23 pa??dziernika 2020r. - terminarz wyborczy

 

Uchwa??a Nr 0012.356.V.2020 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej PWSZ w Kaliszu

 

 

Decyzja nr 1/2020-2024 Przewodnicz?cego UKW - powo??anie podkomisji wyborczych

Decyzja nr 2 Przewodnicz?cego UKW

Decyzja nr 3/2020 Przewodnicz?cego UKW z dnia 6 maja 2020r.

Decyzja Nr 4/2020-2024 Przew. UKW z dnia 26 maja 2020r.

Za???cznik Nr 1 do Decyzji Nr 4/2020-2024 Przew. UKW

Decyzja Nr 5 Przewodnicz?cego UKW z dnia 22 czerwca 2020r.

 

 

Komunikat Nr 1 Przewodnicz?cego UKW

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bartosz Bryński
Publikacja dnia: 26.10.2020
Podpisał: Mateusz Korczyński
Dokument z dnia: 26.10.2020
Dokument oglądany razy: 13447
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu