BIP.gov.pl

mgr Monika Muszyńska

Imię i nazwisko doktoranta

mgr Monika Muszyńska

Rodzaj postępowania

nadanie stopnia naukowego doktora

Dziedzina nauki

nauki społeczne

Dyscyplina

nauki o bezpieczeństwie

Temat rozprawy doktorskiej

Policja we wsparciu władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych

Data wszczęcia postępowania

26.01.2023

Data zakończenia postępowania

15.06.2023

Czy nadano stopień

tak

Status postępowania

zakończone

Przewód doktorski mgr Monika Muszyńska


Promotor/promotorzy: dr hab. inż. Tomasz Rubaj

Promotor pomocniczy:  -

Recenzenci:

  1. prof. dr. hab. Czesława JARECKIEGO
  2. ppłk  dr. hab. Dariusza BOGUSZA – Lotnicza Akademia Wojskowa
  3. dr. hab. inż. Zdzisława POLCIKIEWICZA – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Jednostka prowadząca postępowanie: Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie

Data wszczęcia postępowania: 26.01.2023
Data obrony rozprawy doktorskiej:  14.04.2023
Data nadania stopnia: 15.06.2023

Załączniki:

  • Streszczenie rozprawy doktorskiej  w języku angielskim mgr Moniki Muszyńskiej
  • Rozprawa doktorska  -  mgr Moniki Muszyńskiej
  • Recenzja rozprawy doktorskiej  mgr Moniki Muszyńskiej - recenzent dr hab. inż. Zdzisław Polcikiewicz
  • Recenzja rozprawy doktorskiej  mgr Moniki Muszyńskiej - recenzent dr hab. Dariusz Bogusz
  • Recenzja rozprawy doktorskiej  mgr Moniki Muszyńskiej - recenzent prof. dr hab.Czesław Jarecki
  • Zawiadomienie p publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Muszyńskiej 
  • uchwała komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej

Podmiot udostępniający

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Wytworzył

komisja doktorska

Data wytworzenia

14.04.2023

Opublikował

Karolina Glapińska

Data opublikowania

 

Ostatnio aktualizował

 

Data ostatniej aktualizacji

-

Uchwała Nr 0012.219.VI.2023 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie nadania stopnia doktora
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie Pani mgr Monice Muszyńskiej wersja skanowana.pdf


Uchwała Nr 0012.219.VI.2023 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie nadania stopnia doktora
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie Pani mgr Monice Muszyńskiej wersja dostępna cyfrowo.pdf

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Karolina Glapińska
Publikacja dnia: 17.01.2024
Podpisał: Karolina Glapińska
Dokument z dnia: 17.01.2024
Dokument oglądany razy: 1122
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu