BIP.gov.pl

mgr Artur Ryszard Jakubczak

 

Imię i nazwisko doktoranta

Artur Ryszard Jakubczak

Rodzaj postępowania

nadanie stopnia naukowego doktora

Dziedzina nauki

nauk społecznych

Dyscyplina

nauki o bezpieczeństwie

Temat rozprawy doktorskiej

Wojska Obrony Terytorialnej w Rzeczpospolitej Polskiej

Data wszczęcia postępowania

14.12.2022r.

Data zakończenia postępowania

15.06.2023

Czy nadano stopień

tak

Status postępowania

zakończone

Przewód doktorski mgr Artur Ryszard Jakubczak

 

Temat rozprawy doktorskiej: Wojska Obrony Terytorialnej w Rzeczpospolitej Polskiej

Promotor/promotorzy: dr hab. Ireneusz Dziubek        

Promotor pomocniczy: dr Bogumiła Pawlaczyk

Recenzenci:

  1. prof. dr. hab. Marian Kopczewski – Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Kosciuszki
  2. dr hab. inż. Ryszard Chrobak – Akademia Sztuki Wojennej
  3. dr hab. inż. Henryk Wyrębek – Uniwersytet Przyrodniczo –Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca postępowanie: 

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie

Data wszczęcia postępowania: 14.12.2022
Data obrony rozprawy doktorskiej: - 30.03.2023
Data nadania stopnia:  15.06.2023

Załączniki:

A. R. Jakubczak – Rozprawa doktorska

A. R. Jakubczak – Streszczenie (Język angielski)

  • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Artura Jakubczaka - recenzent prof. dr. hab. Marian Kopczewski
  • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Artura Jakubczaka- recenzent dr hab. inż. Ryszard Chrobak

Uchwała Nr 0012.215.VI.2023 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie Panu mgr. Arturowi Ryszardowi Jakubczakowi wersja skanowana.pdf

Uchwała Nr 0012.215.VI.2023 Senatu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie Panu mgr. Arturowi Ryszardowi Jakubczakowi wersja dostępna cyfrowo.pdf

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Magdalena Stanecka
Publikacja dnia: 27.06.2023
Podpisał: Magdalena Stanecka
Dokument z dnia: 27.06.2023
Dokument oglądany razy: 1183
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu