BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 23.05.2023, zmieniona z powodu:
dodanie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad w roku 2027/2028

Rekrutacja

                                                            HARMONOGRAM:

 

  • kierunek lekarski:

Rejestracja online (założenie konta, wybranie aplikacji na kierunek lekarski oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (kandydaci z tzw. starą maturą, maturą zagraniczną, nową maturą, europejską i międzynarodową)

od 08.05.2023 r. od godz. 8:00

do 30.06.2023 r. do godz. 15:30

Ostateczna data zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej na rachunku bankowym Akademii Kaliskiej

04.07.2023 r.

Ostateczny termin uzupełnienia i zatwierdzenia wszystkich pozostałych danych w tym wyników maturalnych (kandydaci z tzw. starą maturą, maturą zagraniczną, nową maturą, europejską i międzynarodową)

do 11.07.2023 r. do godz. 15:30

 

lista rankingowa

dostarczenie dokumentów

I lista rankingowa

21.07.2023 r.

do godz. 15:30

do 26.07.2023 r.

do godz. 15:30

II uzupełniająca lista rankingowa

31.07.2023 r.

do godz. 15:30

do 02.08.2023 r.

do godz. 15:30

III uzupełniająca lista rankingowa

07.08.2023 r.

do godz. 15:30

do 09.08.2023 r.

do godz. 15:30

Lista przyjętych

do 11.08.2023 r.

do godz. 15:30

W sytuacji wolnych miejsc w trybie ciągłym Rektor / komisja w uzgodnieniu z Rektorem ogłasza kolejne listy zakwalifikowanych i przyjętych w ramach limitu za pośrednictwem konta w IRK

na bieżąco

 

  • pozostałe kierunki:

Forma studiów

Rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów

Test sprawności fizycznej (dotyczy kierunku Sport)

Ogłoszenie wyników

Studia

stacjonarne

od 01.06.2023 od godz. 8:00

do 25.08.2023

do godz. 15:30

29.08.2023

do 01.09.2023

do godz. 15:30

Studia niestacjonarne

od 01.06.2023

od godz. 8:00

do 09.09.2023

do godz. 15:30

-

do 15.09.2023

do godz. 15:30

 

  • Studia podyplomowe:
  1. I etap  - rejestracja on-line - od 01.06.2023 do 30.09.2023 r.,
  2. II etap – kwalifikacja wstępna  - po 30.09.2023 r.,
  3. III etap - składanie dokumentów - do 13.10.2023 r.,
  4. IV etap – ogłoszenie wyników – 20.10.2023 r.

 

UCHWAŁY SENATU

Uchwała Nr 0012.209.VI.2023 w sprawie zmiany zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2026/2027"

Uchwała Nr 0012.208.VI.2023 w sprawie zmiany zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2025/2026"

Uchwała Nr 0012.207.VI.2023 w sprawie zmiany zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2024/2025"

Uchwała Nr 0012.206.VI.2023 w sprawie zmiany zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024"

Uchwała Nr 0012.200.VI.2023 w sprawie zmiany "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024"

Uchwała Nr 0012.199.VI.2023 w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na kierunek lekarski w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024"

Uchwała Nr 0012.176.VI.2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 0012.144.VI.2022 Senatu Akademii Kaliskiej z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024"

Uchwała Nr 0012.176.VI.2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 0012.80.VI.2021 Senatu Akademii Kaliskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2022/2023"

Obwieszczenie Nr 1.2022 z dnia 01.07.2022 w sprawie ogłoszenia tj. "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2022/2023" (tj. Uchwała Nr 0012.80.VI.2021)

Uchwała Nr 0012.145.VI.2022 w sprawie zasad przyjmowania na studia lauretow i finalistów olimpiad w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2026/2027"

Uchwała Nr 0012.144.VI.2022 w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024"

Uchwała Nr 0012.143.VI.2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 0012.80.VI.2021 Senatu Akademii Kaliskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2022/2023"

Uchwała Nr 0012.138.VI.2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 0012.80.VI.2021 Senatu Akademii Kaliskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2022/2023"

Uchwała Nr 0012.81.VI.2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego obowiązujących w roku akademickim 2025/2026

Uchwała Nr 0012.80.VI.2021 w sprawie ustalenia "Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2022/2023"

Uchwała Nr 0012.78.VI.2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Uchwała Nr 0012.76.VI.2021 - zmiana uchwały Nr 0012.358.V.2021 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 0012.358.V.2020 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 0012.359.V.2020 - Ustalenie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2024/2025

Uchwała Nr 0012.269.V.2019 - Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad od roku 2023/2024

Uchwała Nr 0012.268.V.2019 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2020/2021

Uchwała Nr 0012.357.V.2020 - Zmiana Uchwały Nr 0012.268.V.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2020/2021

Uchwała Nr 0012.268.V.2019 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 0012.230.V.2018 - Ustalenie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 2019 do 2022

Uchwała Nr 0012.229.V.2018 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2019/2020

 

ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie Nr 0300.104.VI.2023 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Nr 0300.87.VI.2023 w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, za wydawane dokumenty oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Nr 0300.80.VI.2023 w sprawie opłaty za przeprowdzenie rekrutacji na studia w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Zarządzenie Nr 0300.78.VI.2023 w sprawie ustalenia szczegółowej procedury i harmonogramu rekrutacji na studia podyplomowe na rok akademicki 2023/2024 z dnia 20.04.2023 r.

Zarządzenie Nr 0300.74.VI.2023 w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 z dnia 19.04.2023 r.

Zarządzenie Nr 0300.16.VI.2023 w sprawie ogłoszenia rekrutacji na semestr letni 2022 2023

Zarządzenie Nr 0300.15.VI.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0300.65.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wocjiechowskiego w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, za wydawane dokumenty oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2022/2023 

Zarządzenie Nr 0300.173.VI.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0300.73.VI.2022 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr Z0300.102.VI.2022 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0300.65.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wocjiechowskiego w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, za wydawane dokumenty oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 0300.95.VI.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0300.73.VI.2022 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 0300.73.VI.2022 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr Z0300.65.VI.2022 - w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, za wydawane dokumenty oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 0300.086.VI.2021 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 0300.84.VI.2021 w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 0300.088.V.2020 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 0300.069.V.2020 w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 0300.44.V.2019 - Wysokość opłat za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w roku akademickim 2019/2020

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Izabela Krzywda
Publikacja dnia: 23.05.2023
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 23.05.2023
Dokument oglądany razy: 2570
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu