BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 04.09.2019, zmieniona z powodu:
Aktualizacja

Komisja Socjalna

Aktualne og??oszenia

W dniu 10 wrze??nia 2019r. o godzinie 10.00 odb?dzie si? posiedzenie Komisji Socjalnej.

Komunikat w sprawie kontynuacji lub przyst?pienia do zakupów karty MULTISPORT ACTIVE

Komunikat dla pracowników Uczelni  w sprawie wycieczki BUDAPESZT - ZAKOLE DUNAJU

 

Szanowni Pa??stwo,

zmianie uleg??y progi przychodów uprawniaj?ce do korzystania ze ??wiadcze?? Zak??adowego Funduszu ?wiadcze?? Socjalnych Uczelni.

Zmianie  uleg??y równie?? druki:

  1. o??wiadczenia o przychodach pracownika stanowi?cy za???cznik nr 2 do Regulaminu Gospodarowania ZF?S PWSZ w Kaliszu;
  2. o??wiadczenia o przychodach emeryta/rencisty  stanowi?cy za???cznik nr 2A do Regulaminu Gospodarowania ZF?S PWSZ w Kaliszu.

O??wiadczenia o przychodach nale??y sk??ada? do dnia 15 maja  br.  w Kwesturze u Pani Anny Fu??ek pok. 37 ul. Nowy ?wiat 4.

Z powa??aniem

Magdalena Stanecka

Sekretarz Komisji Socjalnej PWSZ w Kaliszu

Za???cznik nr 2 -  O??wiadczenie o przychodach pracownika

Za???cznik nr 2A - O??wiadczenie o przychodach emeryta, rencisty

 

Najbli??sze posiedzenie Komisji Socjalnej odb?dzie si? dnia 10 Maja 2019

1. Wysoko??? ??wiadczenia wczasy pod grusz? 2018

 

            Przewodnicz?ca Komisji Socjalnej

 

  1. Formularz dla pracownika
  2. Formularz dla dziecka
  3. Formularz dla osoby towarzysz?cej
  4. Wniosek - potr?cenie z wynagrodzenia
  5. Komunikat  3 Komisja socjalna 2017

 

 

 

 

Komisja Socjalna dzia??aj?ca w PWSZ w Kaliszu

 

1)Sk??ad Komisji Socjalnej na kadencj? 2016-2020

2)Regulamin ZF??

3) Zarz?dzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania ?rodkami Zak??adowego Funduszu ?wiadcze?? Socjalnych

4) Zarz?dzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania ?rodkami Zak??adowego Funduszu ?wiadcze?? Socjalnych

 

Za???czniki do Regulaminu ZF?? do pobrania

 

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Mateusz Korczyński
Publikacja dnia: 04.09.2019
Podpisał: Mateusz Korczynski
Dokument z dnia: 04.09.2019
Dokument oglądany razy: 13722
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu