BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 10.04.2019, zmieniona z powodu:
Zmiany daty posiedzenia komisji socjalnej na 10 maja 2019 na pro??b? Pani Ani Fu??ek

Komisja Socjalna

Aktualne og??oszenia

Najbli??sze posiedzenie Komisji Socjalnej odb?dzie si? dnia 16 Kwietnia 2019

1. Wysoko??? ??wiadczenia wczasy pod grusz? 2018

 

            Przewodnicz?ca Komisji Socjalnej

 

  1. Formularz dla pracownika
  2. Formularz dla dziecka
  3. Formularz dla osoby towarzysz?cej
  4. Wniosek - potr?cenie z wynagrodzenia
  5. Komunikat  3 Komisja socjalna 2017

 

 

 

 

Komisja Socjalna dzia??aj?ca w PWSZ w Kaliszu

 

1)Sk??ad Komisji Socjalnej na kadencj? 2016-2020

2)Regulamin ZF??

3) Zarz?dzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania ?rodkami Zak??adowego Funduszu ?wiadcze?? Socjalnych

4) Zarz?dzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania ?rodkami Zak??adowego Funduszu ?wiadcze?? Socjalnych

 

Za???czniki do Regulaminu ZF?? do pobrania

 

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Tobiasz Dąbrowski
Publikacja dnia: 10.04.2019
Podpisał: Tobiasz Dąbrowski
Dokument z dnia: 10.04.2019
Dokument oglądany razy: 13003
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu