BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 19.01.2023, zmieniona z powodu:
Wprowadzenie nowego regulaminu

Informacje o pomocy materialnej

Regulamin:

Zarządzenie Nr 0300.166.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany do Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej

Zarządzenie Nr 0300.126.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Komisje stypendialne:

Zarządzenie Nr 0300.187.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Rodzaje stypendiów, zapomogi, dopłaty do zakwaterowania:

Zarządzenia Nr 0300.8.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 0300.224.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Kaliskiej na rok akademicki 2022/2023

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

Pismo Okólne Nr 1.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki:

Zarządzenie Nr 0300.132.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu składania wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Podział dotacji:

Zarządzenie Nr 0300.223.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów w roku kalendarzowym 2023

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta:

Zarządzenie Nr 0300.7.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 0300.199.VI.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się
o stypendium socjalne na rok akademicki 2022/2023

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów: 

https://akademia.kalisz.pl/student/stypendia/

 

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Błaszczak Łuczak
Publikacja dnia: 19.01.2023
Podpisał: Katarzyna Błaszczak-Łuczak
Dokument z dnia: 19.01.2023
Dokument oglądany razy: 1874
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu