Szanowni Studenci !

W dniach 12-30 lipca 2021 r. Dział Księgowości – Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów będzie nieczynna. Dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu w Budynku Głównym przy portierni, ul. Nowy Świat 4 lub można je pozostawić we wrzutce.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy: fundusz.pomocy@akademia.kalisz.pl.

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy !

STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia
i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych:

 • w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • publikacji naukowych, udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,
 • udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • działalności w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych
w budżecie województwa wielkopolskiego.

https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Szanowni Studenci !

W dniu 21 maja 2021 roku Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie nieczynny. Wnioski oraz dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu lub można je pozostawić we wrzutce przy okienku ul. Nowy Świat 4 Budynek Główny przy portierni.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy: fundusz.pomocy@akademia.kalisz.pl.

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szanowni Studenci !

W dniach 10 – 11 maja 2021 roku Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie nieczynny. Wnioski oraz dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu lub można je pozostawić we wrzutce przy okienku ul. Nowy Świat 4 Budynek Główny przy portierni.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy: fundusz.pomocy@akademia.kalisz.pl.

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szanowni Studenci !

W dniach 6 – 7 maja 2021 roku Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie nieczynny. Wnioski oraz dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu lub można je pozostawić we wrzutce przy okienku ul. Nowy Świat 4 Budynek Główny przy portierni. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy: fundusz.pomocy@akademia.kalisz.pl.

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Drodzy studenci rusza wsparcie psychologiczne on-line dla studentów
„Strefa komfortu PSRP” 

Pomoc psychologiczna online dla studentów z całej Polski – to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował akcję „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Projekt dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Link do strony:  https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/ 

UWAGA !

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że 26 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022”

Program adresowany jest tylko dla maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0300.58.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dn. 22.04.2021 r.

Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów  w dniach od 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r. będzie czynna we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0300.54.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dn. 15.04.2021 r.

Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów  w dniach od 19.04.2021 r. do 25.04.2021 r. będzie czynna we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dn. 08.04.2021 r.

Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów  w dniach od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r. będzie czynna we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0300.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dn. 25.03.2021 r.

Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów  w dniach od 30.03.2021 r. do 09.04.2021 r. będzie czynna we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00

Rusza nabór na nowe Stypendia Santander,  jest to okazja do zdobycia nie tylko cenionych kompetencji ale również certyfikatów, które pomogą wyróżnić się na rynku pracy. W 2021 roku wsparcie i  wybrane projekty kierowane są nie tylko do studentów i absolwentów, ale także do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i są zainteresowane rozwojem osobistym.

Obecnie trwa nabór na:

Stypendium Santander Tech | Digital Reskilling – Ironhack

300 stypendiów dla osób, które chcą poprawić lub rozwinąć umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych i technologii programowania lub planują karierę w obszarze gospodarki cyfrowej.

Aplikować można do 25 marca 2021 do godz. 23.00

Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech-digital-reskilling-ironhack

Stypendium Językowe Santander | English courses – British Council

5000 miejsc na kurs e-learningowy z języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności potrzebnych w środowisku pracy.

Aplikować można do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 23.00

Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/languages-english-courses-british-council

Studencki Nobel

To konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Studenci zmierzą się w 9 kategoriach (zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych), w każdej z nich będą mogli uzyskać nagrodę 5 000 zł, którą finansuje Santander Universidades. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych studentów oraz zwiększenie ich szans na zaistnienie w świecie nauki i biznesu. 

Aplikować można do 31 marca 2021 r. godz. 23.00

Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/studencki-nobel-2021

Stypendium Rozwojowe Santander | Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK

50 miejsc dla studentów i  absolwentów, którzy myślą o karierze w bankowości. Projekt oferuje 20 godzin kursu przygotowującego prowadzonego przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dofinansowanie do 100% do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E.

Aplikować można  do 21 marca 2021 r. godz. 23.00

Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/ecb_uek_2021

Akademia Biznesu Rodzinnego Santander Universidades

To cykl spotkań online z przedsiębiorcami reprezentującymi polskie firmy rodzinne
dla 200 studentów i absolwentów. W trakcie spotkań online zostaną przybliżone zagadnienia z wiązane z zakładaniem, zarządzaniem i rozwojem firmy rodzinnej. Prelegenci opowiedzą też o nietypowych ścieżkach kariery, które wybrali. Wydarzenie organizowane jest przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.
Aplikować można do 31 marca 2021 r. godz. 23.00

Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/abr_2021

Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje cyfrowe

20 miejsc dla studentów, którzy chcą zgłębić kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi programu Excel, języka SQL oraz Business Intelligence. Uczestnicy będą mogli dodatkowo wzmacniać umiejętności efektywnej komunikacji w zespołach, w których kluczową rolę pełnią osoby przekształcające i analizujące dane w celu podejmowania decyzji biznesowych. Projekt jest organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Aplikować można do 31 marca 2021 r. godz. 23.00

Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech_uew_2021

Zachęcamy do śledzenia platformy santander-grants.com, na której publikowane są informacje o nowych naborach projektów stypendialnych realizowanych przy współpracy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami akademickimi w Polsce i na świecie.


Grupa Santander wspiera szkolnictwo wyższe

Od 2002 r. Grupa Santander przeznaczyła ponad 1, 8 miliarda euro na inicjatywy akademickie za pośrednictwem programu Santander Universidades i przyznała ponad 430 000 stypendiów i grantów od 2005 roku. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. wsparcie edukacji i zrównoważonej gospodarki czy przeciwdziałanie nierówności płci, są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część realizacji agendy Responsible Banking w Santander Bank Polska.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: santander.universidades@santander.pl

DOFINANSOWANIE DO NAUKI
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że po raz kolejny istnieje możliwość otrzymania przez osoby niepełnosprawne dofinansowania do nauki na poziomie wyższym. W 2021 roku wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem internetu w systemie SOW.

Ponadto informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu realizuje  zadania w zakresie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I.

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” Moduł II oraz Moduł I jest dostępnych:

1/ na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl,

2/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu http://mops.kalisz.ibip.pl
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – program „Aktywny Samorząd” 2021r.,

3/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 328, lub 506 162 329.

UWAGA!!!

STUDENCI STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA ORAZ I STOPNIA WYCHOWANIE FIZYCZNE, KTÓRZY ZOSTALI PRZYJĘCI W RAMACH REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ I NIE UBIEGALI SIĘ O STYPENDIUM REKTORA NA SEMESTR LETNI
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 MOGĄ TO ZROBIĆ

 DO 15 MARCA 2021r.

POD UWAGĘ BRANA JEST ŚREDNIA OCEN ZA DWA OSTATNIE SEMESTRY!

Aby złożyć wniosek należy;

 • posiadać hasło do USOSweb
 • następnym krokiem po zalogowaniu do systemu jest wygenerowanie wniosku, wydrukowanie i wysłanie pocztą tradycyjną
  na adres:

Akademia Kaliska
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz
z dopiskiem Fundusz stypendialny

STUDENCI SAMI MUSZĄ PODAĆ NA SWOIM KONCIE W PROGRAMIE USOS NUMER KONTA, NA KTÓRE MA BYĆ PRZELEWANE STYPENDIUM. NALEŻY TO ZROBIĆ  W OPCJI:

DLA STUDENTÓW → MOJE STUDIA → STYPENDIA → KONTO BANKOWE STUDENTA

Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

STUDENCI !!!!!!

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19, INFORMUJEMY, ŻE
FUNDUSZ STYPENDIALNY ZMIENIA GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10:00 – 13:30

WAŻNA INFORMACJA

DLA STUDENTÓW I ROK STUDIÓW DOTYCZĄCA

STYPENDIUM DLA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2020/2021

Aby złożyć wniosek należy;

 • posiadać hasło do USOSweb
 • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie to należy przynieś lub przesłać pocztą, aby pracownik mógł wprowadzić do systemu,
 • następnym krokiem po wprowadzeniu do systemu jest wygenerowanie wniosku, wydrukowanie i wysłanie pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Kaliska
ul.
Nowy Świat 4

62-800 Kalisz z dopiskiem Fundusz stypendialny

STUDENCI !!!!

ZOSTAŁ WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

O STYPENDIUM REKTORA

 DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020

Wnioski należy wypełnić w systemie USOS wydrukować
i przesłać pocztą tradycyjną

z dopiskiem fundusz stypendialny

STUDENCI !!!!

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z  COVID-19, INFORMUJEMY, ŻE

 

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA,

– WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES UCZELNI Z DOPISKIEM

„STYPENDIA SOCJALNE”

STUDENCI !!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przedłużono termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021

do dnia 17 października 2020 r.:

– wniosek o miejsce w domu studenta „Bulionik”,

– wniosek o stypendium socjalne,

– wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY

ul. Nowy Świat 4

Pokój 22 i 37 I piętro

Dnia  20  lipca  2020 roku, ukazało się zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu w sprawie dodatkowej pomocy materialnej dla studentów
w miesiącu lipcu 2020r.

Zarządzenie dotyczy wypłaty tylko stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wypłata powyższy stypendiów nastąpiła w miesiącu lipcu 2020r.

Skip to content