• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Kontakt

Kalisz ul. Nowy Świat 4, pokój 28 | Tel: 62 76 79 598 | Tel: 728 951 522

poniedziałek – nieczynne | wtorek, środa, czwartek – 10:00-14:00 | piątek – 12:00-15:00

Email: fundusz.pomocy@uniwersytetkaliski.edu.pl

Aktualności

Studencie pamiętaj,

jeśli chcesz zamieszkać w Domu Studenta w okresie wakacyjnym, złóż własnoręcznie podpisany wniosek o przydział miejsca w Domu Studenta do 20 czerwca 2024 roku w formie papierowej do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów (pokój nr 28, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz).

——————————————————————————————————-

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Studenci,

wszystkie decyzje stypendialne są już dostępne. Prosimy o ich odbiór za pośrednictwem swojego konta w Wirtualnej Uczelni.

Przypominamy, jak odebrać decyzję w Wirtualnej Uczelni:

 1. Zaloguj się w Wirtualnej Uczelni.
 2. Przejdź do zakładki Wnioski → Wnioski stypendialne → Lista wniosków stypendialnych.
 3. Przy każdym złożonym wniosku o świadczenie, w kolumnie „Operacje” widnieje na niebieskim tle napis: „Pobierz podpisaną decyzję”.
 4. Kliknij w pole „Pobierz podpisaną decyzję” i dokument pobierze się na urządzenie (nie zawsze ta funkcja działa na telefonach komórkowych, dlatego proponujemy pobierać decyzję na komputerze).

Pracownicy Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.

——————————————————————————————————

Szanowni Studenci,

informujemy, że zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (obowiązujący w Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego) stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024 zostały przyznane:

Wydział Nauk Społecznych

Zarządzanie studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 48
 • liczba przyznanych stypendiów: 23
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 90,4260

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 20
 • liczba przyznanych stypendiów: 16
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 90,4880

Zarządzanie kryzysowe I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 2
 • liczba przyznanych stypendiów: 1
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 97,1120

Zarządzanie i Dowodzenie studia II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 24
 • liczba przyznanych stypendiów: 6
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 103,9380

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 2
 • liczba przyznanych stypendiów: 1
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 108,00

Zarządzanie studia II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 11
 • liczba przyznanych stypendiów: 3
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 93,0560

Logistyka studia II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 3
 • liczba przyznanych stypendiów: 2
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 84,7220

Wydział Politechniczny, Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni

Budownictwo studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 13
 • liczba przyznanych stypendiów: 11
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 84,2000

Elektrotechnika studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 5
 • liczba przyznanych stypendiów: 4
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium:  82,666

Informatyka studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 36
 • liczba przyznanych stypendiów: 20
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 87,4000

Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 22
 • liczba przyznanych stypendiów: 20
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 82,0840

Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 7
 • liczba przyznanych stypendiów: 3
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 94,722

Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny
we Wrześni

Dietetyka studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 7
 • liczba przyznanych stypendiów: 6
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 85,596

Dietetyka studia II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 5
 • liczba przyznanych stypendiów: 3
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 92,858

Elektroradiologia studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 1
 • liczba przyznanych stypendiów: 1
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 90,816

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie:

 • liczba złożonych wniosków: 33
 • liczba przyznanych stypendiów: 13
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 92,100

Kosmetologia studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 40
 • liczba przyznanych stypendiów: 15
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 90,406

Pielęgniarstwo studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 76
 • liczba przyznanych stypendiów: 46
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 90,572

Położnictwo studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 5
 • liczba przyznanych stypendiów: 3
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 82,5500

Ratownictwo medyczne studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 12
 • liczba przyznanych stypendiów: 12
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 87,274

Wychowanie fizyczne studia I stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 5
 • liczba przyznanych stypendiów: 5
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 82,314

Kosmetologia studia II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 18
 • liczba przyznanych stypendiów: 5
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 91,112

Pielęgniarstwo studia II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 7
 • liczba przyznanych stypendiów: 3
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 93,846

Położnictwo studia II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 33
 • liczba przyznanych stypendiów: 7
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 95,556

Zdrowie publiczne II stopnia:

 • liczba złożonych wniosków: 9
 • liczba przyznanych stypendiów: 2
 • najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium: 96,982

________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni studenci,

informujemy, że wnioski złożone w formie papierowej dotyczące stypendium: socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, rektora oraz zapomogi w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (obowiązującym w Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego) zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 29 grudnia 2023 roku.

Prosimy o wyrozumiałość cierpliwość.
Pracownicy Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.


„Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że Sekcja ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów w dniu 10 listopada 2023 (piątek) będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.”


Szanowni studenci!

Zbliża się końcowy termin składania wniosków:

 • stypendium rektora do 27 października 2023 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.
 • stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych do 31 października 2023 roku – z przyznaniem od października, jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony). Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym od złożenia wniosku.

WAŻNE: Wnioski stypendialne należy wygenerować za pomocą systemu Wirtualna Uczelnia i dostarczyć w formie papierowej.

Jednocześnie przypominamy, że biuro funkcjonuje wg. następującego porządku:

Poniedziałek  – nieczynne,

Wtorek – 10:00-14:00,

Środa – 10:00-14:00,

Czwartek- 10:00-14:00,

Piątek – 12:00-15:00


Szanowni Studenci,

informujemy, że wnioski o stypendium: SOCJALNE, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz ZAPOMOGĘ będzie można składać w terminie od 09.10.2023 r. do 31.10.2023 r. po uprzednim wypromowaniu studentów na kolejny semestr roku akademickiego 2023/2024 przez dziekanaty.

Wnioski złożone po 31 października 2023 r. zostaną rozpatrzone w ciągu miesiąca od daty wpływu, z terminem przyznania stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Wnioski o przyznanie STYPENDIUM REKTORA na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć tylko i wyłącznie terminie od 09.10.2023 r. do 27.10.2023 r.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy wygenerować za pośrednictwem systemu Wirtualnej Uczelni wu.uniwersytetkaliski.edu.pl, a następnie złożyć podpisany własnoręcznie w formie papierowej do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.

Za utrudnienia przepraszamy,

Pracownicy Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z awarią systemu Wirtualna Uczelnia wnioski o świadczenia na rok akademicki 2023/2024 są tymczasowo niedostępne. Błąd został zgłoszony do przedstawicieli firmy.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Poinformujemy Państwa o możliwości składania wniosków.

Za utrudnienia przepraszamy,

Pracownicy Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

 1. Ubieganie się  o przyznanie miejsca w Domu Studenta:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 do 10 września br.
  • studenci I roku od 11 do 20 września br.
 2. Ubieganie się o stypendium socjalne:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 do 30 września br.
  • studenci I roku od 1 do 15 października br.
 3. Ubieganie się o stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  • studenci II, III, IV i V od 1 do 30 września br.
  • studenci I roku od 1 do 15 października br.
 4. Ubieganie się o stypendium rektora:
  • od 1 do 20 października br.
  • natomiast studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie od 1 do 15 marca br.

WAŻNE:

Wnioski o świadczenia rejestruje się w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce „Wnioski”, a następnie drukuje i dostarcza do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów pokój nr 28  Budynek Rektoratu w wyznaczonym terminie, osobiście lub pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów znajdują się w „Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”, który opublikowany zostanie na stronie Uczelni oraz BIP.


Szanowni Studenci,

informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2023/2024 oraz “Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego” zostaną wkrótce opublikowane na stronie. Prosimy o cierpliwość i niepobieranie wniosków z poprzednich lat.