STUDENCI !!!!!!

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19, INFORMUJEMY, ŻE
FUNDUSZ STYPENDIALNY ZMIENIA GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10:00 – 13:30

WAŻNA INFORMACJA

DLA STUDENTÓW I ROK STUDIÓW DOTYCZĄCA

STYPENDIUM DLA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2020/2021

Aby złożyć wniosek należy;

  • posiadać hasło do USOSweb
  • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie to należy przynieś lub przesłać pocztą, aby pracownik mógł wprowadzić do systemu,
  • następnym krokiem po wprowadzeniu do systemu jest wygenerowanie wniosku, wydrukowanie i wysłanie pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Kaliska
ul.
Nowy Świat 4

62-800 Kalisz z dopiskiem Fundusz stypendialny

STUDENCI !!!!

ZOSTAŁ WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

O STYPENDIUM REKTORA

 DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020

Wnioski należy wypełnić w systemie USOS wydrukować
i przesłać pocztą tradycyjną

z dopiskiem fundusz stypendialny

STUDENCI !!!!

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z  COVID-19, INFORMUJEMY, ŻE

 

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA,

– WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES UCZELNI Z DOPISKIEM

„STYPENDIA SOCJALNE”

STUDENCI !!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przedłużono termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021

do dnia 17 października 2020 r.:

– wniosek o miejsce w domu studenta „Bulionik”,

– wniosek o stypendium socjalne,

– wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY

ul. Nowy Świat 4

Pokój 22 i 37 I piętro

Dnia  20  lipca  2020 roku, ukazało się zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu w sprawie dodatkowej pomocy materialnej dla studentów
w miesiącu lipcu 2020r.

Zarządzenie dotyczy wypłaty tylko stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wypłata powyższy stypendiów nastąpiła w miesiącu lipcu 2020r.

Skip to content