• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Linki do podstron

Stypendium socjalne

Stypendium dla niepełnosprawnych

Stypendium Rektora

Akademik

Zapomogi

Aktualności

Szanowni Studenci,

informujemy, że wnioski o stypendium: SOCJALNE, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz ZAPOMOGĘ będzie można składać w terminie od 09.10.2023 r. do 31.10.2023 r. po uprzednim wypromowaniu studentów na kolejny semestr roku akademickiego 2023/2024 przez dziekanaty.

Wnioski złożone po 31 października 2023 r. zostaną rozpatrzone w ciągu miesiąca od daty wpływu, z terminem przyznania stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Wnioski o przyznanie STYPENDIUM REKTORA na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć tylko i wyłącznie terminie od 09.10.2023 r. do 27.10.2023 r.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy wygenerować za pośrednictwem systemu Wirtualnej Uczelni wu.uniwersytetkaliski.edu.pl, a następnie złożyć podpisany własnoręcznie w formie papierowej do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.

Za utrudnienia przepraszamy,

Pracownicy Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z awarią systemu Wirtualna Uczelnia wnioski o świadczenia na rok akademicki 2023/2024 są tymczasowo niedostępne. Błąd został zgłoszony do przedstawicieli firmy.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Poinformujemy Państwa o możliwości składania wniosków.

Za utrudnienia przepraszamy,

Pracownicy Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

 1. Ubieganie się  o przyznanie miejsca w Domu Studenta:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 do 10 września br.
  • studenci I roku od 11 do 20 września br.
 2. Ubieganie się o stypendium socjalne:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 do 30 września br.
  • studenci I roku od 1 do 15 października br.
 3. Ubieganie się o stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  • studenci II, III, IV i V od 1 do 30 września br.
  • studenci I roku od 1 do 15 października br.
 4. Ubieganie się o stypendium rektora:
  • od 1 do 20 października br.
  • natomiast studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie od 1 do 15 marca br.

WAŻNE:

Wnioski o świadczenia rejestruje się w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce „Wnioski”, a następnie drukuje i dostarcza do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów pokój nr 28  Budynek Rektoratu w wyznaczonym terminie, osobiście lub pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów znajdują się w „Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”, który opublikowany zostanie na stronie Uczelni oraz BIP.


Szanowni Studenci,

informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2023/2024 oraz “Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego” zostaną wkrótce opublikowane na stronie. Prosimy o cierpliwość i niepobieranie wniosków z poprzednich lat.