• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Aktualności

Bezpłatne wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, w okresie styczeń – grudzień 2022 zarówno studenci, jak i pracownicy Akademii Kaliskiej będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego/ psychoterapeutycznego. Wsparcie skierowane jest do osób deklarujących, że są osobami ze szczególnymi potrzebami, w pierwszej kolejności udzielone zostanie osobom z niepełnosprawnościami.

Obecna sytuacja pandemiczna, realia w których przyszło nam żyć i funkcjonować, a co za tym idzie zmiana trybu naszego życia wpłynęły mocno na stan naszego zdrowia psychicznego. W IV kwartale 2020 roku blisko 80%  ankietowanych przez Human Power w ramach badania „Stresoodporni” odpowiedziało, że doświadcza ataków paniki, nad którymi trudno im zapanować. 70% respondentów przyznało, że odczuwa więcej stresu niż przed pandemią, a blisko 40% można zaliczyć do grupy, która charakteryzuje się słabszą kondycją psychiczną. Niepokojący jest fakt, że ponad 81% osób sięga po środki uspokajające, aby poradzić sobie z lękiem i niepokojem, a ponad 72% sięga po alkohol lub inne używki, aby uspokoić swoje myśli. Zebrane dane wskazują na jedno – obszar odporności psychicznej i jej budowania powinien stać się kluczowym zagadnieniem.

W celu zgłoszenia należy wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy na wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne https://akademia.kalisz.pl/uczelnia/projekty/uczelnia-dostepna/formularz-zgloszeniowy-na-wsparcie-psychologiczne-psychoterapeutyczne/

Wsparcie będzie świadczone w formie stałego dyżuru oraz godzin interwencyjnych. Miejsce: ul. Górnośląska 10 w Kaliszu. 

Zapisy oraz potwierdzanie terminów wsparcia administruje WETALK S.C. (OŚRODEK POMOCY I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ), ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz. 

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nie przetwarza przekazanych danych osobowych.

Wsparcie świadczone jest w ramach projektu „Uczelnia Dostępna” POWR.03.05.00-00-A032/20 Uczelnia Dostępna

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska

Szanowni Studenci !!!

Informujemy, iż Uczelniana Komisja Stypendialna w dn. 06.12.2021 r. rozpatrzyła wszystkie wnioski dotyczące świadczeń dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi). Decyzje pozytywne oraz negatywne otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany we wnioskach adres korespondencyjny. Serdecznie prosimy o cierpliwość.


Szanowni Studenci!

W dniach 16 – 19 listopada 2021 r. Dział Księgowości – Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów będzie nieczynna. Dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu w Budynku Głównym przy portierni, ul. Nowy Świat 4 lub można je pozostawić we wrzutce. Wnioski oraz dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Akademia Kaliska, ul. Nowy świat 4, 62-800 Kalisz. 
W pilnych sprawach prosimy o kontakt email fundusz.pomocy@akademia.kalisz.pl.
Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!


grafika wsparcie finansowe

Szanowni Studenci

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę skierowaną do Państwa dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą.


Uwaga ważna informacja dotycząca STYPENDIUM REKTORA !!!

Wszystkich studentów, którzy do dn. 04.10.2021 r. zarejestrowali w systemie USOSweb wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022 prosimy o ponowne wydrukowanie wniosku oraz oświadczenia przed złożeniem w formie papierowej do Sekcji ds. Pomocy Materialnej dla Studentów.

Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Studenci!!!

Informujemy, iż termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022 dla wszystkich studentów został przedłużony do dnia 15 października 2021r.


Szanowni Studenci!

W dniu 29.09.2021 r. Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie czynny w godz. 11:00- 15:00.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022:

 1. Ubieganie się  o przyznanie miejsca w Domu Studenta:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 września do 6 września br.
  • studenci I roku od 8 września do 20 września br.
 2. Ubieganie się o stypendium socjalne:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 września do 30 września br.
  • studenci I roku do 10 października br.
 3. Ubieganie się o stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  • studenci II, III, IV i V od 1 września do 30 września br.
  • studenci I roku do 10 października br.
 4. Ubieganie się o stypendium rektora:
  • od 2 do 20 października br.
  • natomiast studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie do 15 marca br.

Szanowni Studenci !

Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje i poszerzamy wiedzę w związku z tym w dniach 01-03 września 2021 r. Dział Księgowości – Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów będzie nieczynna.

W terminie 01-03.09.2021 wnioski wyjątkowo przyjmowane będą w Budynku Głównym Uczelni ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz w pokoju nr 37 (I piętro)

Zapraszamy jednak do składania wniosków w formie papierowej od 06.09.2021 r.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 728 951 522

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy !


Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z załącznikami na rok akademicki 2021/2022 dostępne są stronie Uczelni w zakładce STYPENDIA oraz w wersji papierowej w Dziale Księgowości – Sekcji ds. Pomocy Materialnej dla Studentów pokój 22 A.


SZANOWNI STUDENCI!

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z załącznikami na rok akademicki 2021/2022 zostaną udostępnione na stronie Uczelni w zakładce STYPENDIA pod koniec sierpnia br.
oraz w wersji papierowej w Dziale Księgowości – Sekcji ds. Pomocy Materialnej dla Studentów pokój 22 A.


Szanowni Studenci!
W dniach 12-30 lipca 2021 r. Dział Księgowości – Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów będzie nieczynna. Dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu w Budynku Głównym przy portierni, ul. Nowy Świat 4 lub można je pozostawić we wrzutce.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt email fundusz.pomocy@akademia.kalisz.pl.
Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!


STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia
i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych:

 • w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • publikacji naukowych, udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,
 • udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • działalności w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych
w budżecie województwa wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego otwiera się w nowym oknie


Szanowni Studenci !

W dniu 21 maja 2021 roku Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie nieczynny. Wnioski oraz dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu lub można je pozostawić we wrzutce przy okienku ul. Nowy Świat 4 Budynek Główny przy portierni.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy.

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Szanowni Studenci !

W dniach 10 – 11 maja 2021 roku Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie nieczynny. Wnioski oraz dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu lub można je pozostawić we wrzutce przy okienku ul. Nowy Świat 4 Budynek Główny przy portierni.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Szanowni Studenci !

W dniach 6 – 7 maja 2021 roku Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie nieczynny. Wnioski oraz dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu lub można je pozostawić we wrzutce przy okienku ul. Nowy Świat 4 Budynek Główny przy portierni. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy:

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Drodzy studenci rusza wsparcie psychologiczne on-line dla studentów
„Strefa komfortu PSRP” 

Pomoc psychologiczna online dla studentów z całej Polski – to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował akcję „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Projekt dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Link do strony:  wsparcie psychologiczne otwiera się w nowym oknie 


UWAGA !

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że 26 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022”

Program adresowany jest tylko dla maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie stypendia pomostowe otwiera się w nowym oknie

skan pisma dotyczący stypendium pomostowego na rok 2021/2022

otwiera się w nowym oknie

DOFINANSOWANIE DO NAUKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że po raz kolejny istnieje możliwość otrzymania przez osoby niepełnosprawne dofinansowania do nauki na poziomie wyższym. W 2021 roku wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem internetu w systemie SOW.

Ponadto informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu realizuje  zadania w zakresie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I.

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” Moduł II oraz Moduł I jest dostępnych:

1/ na stronie internetowej PFRON  pfron.org.pl otwiera się w nowym oknie,

2/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu mops.kalisz.ibip.pl otwiera się w nowym oknie
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – program „Aktywny Samorząd” 2021r.,

3/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 328, lub 506 162 329.WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROK STUDIÓW DOTYCZĄCA
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2020/2021

Aby złożyć wniosek należy;

 • posiadać hasło do USOSweb
 • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie to należy przynieś lub przesłać pocztą, aby pracownik mógł wprowadzić do systemu,
 • następnym krokiem po wprowadzeniu do systemu jest wygenerowanie wniosku, wydrukowanie i wysłanie pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Kaliska
ul. 
Nowy Świat 4

62-800 Kalisz z dopiskiem Fundusz stypendialny