• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Aktualności

grafika wsparcie finansowe

Szanowni Studenci

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę skierowaną do Państwa dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą.


Uwaga ważna informacja dotycząca STYPENDIUM REKTORA !!!

Wszystkich studentów, którzy do dn. 04.10.2021 r. zarejestrowali w systemie USOSweb wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022 prosimy o ponowne wydrukowanie wniosku oraz oświadczenia przed złożeniem w formie papierowej do Sekcji ds. Pomocy Materialnej dla Studentów.

Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Studenci!!!

Informujemy, iż termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022 dla wszystkich studentów został przedłużony do dnia 15 października 2021r.


Szanowni Studenci!

W dniu 29.09.2021 r. Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie czynny w godz. 11:00- 15:00.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022:

 1. Ubieganie się  o przyznanie miejsca w Domu Studenta:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 września do 6 września br.
  • studenci I roku od 8 września do 20 września br.
 2. Ubieganie się o stypendium socjalne:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 września do 30 września br.
  • studenci I roku do 10 października br.
 3. Ubieganie się o stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  • studenci II, III, IV i V od 1 września do 30 września br.
  • studenci I roku do 10 października br.
 4. Ubieganie się o stypendium rektora:
  • od 2 do 20 października br.
  • natomiast studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie do 15 marca br.

Szanowni Studenci !

Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje i poszerzamy wiedzę w związku z tym w dniach 01-03 września 2021 r. Dział Księgowości – Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów będzie nieczynna.

W terminie 01-03.09.2021 wnioski wyjątkowo przyjmowane będą w Budynku Głównym Uczelni ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz w pokoju nr 37 (I piętro)

Zapraszamy jednak do składania wniosków w formie papierowej od 06.09.2021 r.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 728 951 522

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy !


Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z załącznikami na rok akademicki 2021/2022 dostępne są stronie Uczelni w zakładce STYPENDIA oraz w wersji papierowej w Dziale Księgowości – Sekcji ds. Pomocy Materialnej dla Studentów pokój 22 A.


SZANOWNI STUDENCI!

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z załącznikami na rok akademicki 2021/2022 zostaną udostępnione na stronie Uczelni w zakładce STYPENDIA pod koniec sierpnia br.
oraz w wersji papierowej w Dziale Księgowości – Sekcji ds. Pomocy Materialnej dla Studentów pokój 22 A.


Szanowni Studenci!
W dniach 12-30 lipca 2021 r. Dział Księgowości – Sekcja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów będzie nieczynna. Dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu w Budynku Głównym przy portierni, ul. Nowy Świat 4 lub można je pozostawić we wrzutce.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt email fundusz.pomocy@akademia.kalisz.pl.
Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!


STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia
i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych:

 • w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • publikacji naukowych, udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,
 • udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • działalności w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych
w budżecie województwa wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego otwiera się w nowym oknie


Szanowni Studenci !

W dniu 21 maja 2021 roku Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie nieczynny. Wnioski oraz dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu lub można je pozostawić we wrzutce przy okienku ul. Nowy Świat 4 Budynek Główny przy portierni.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy.

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Szanowni Studenci !

W dniach 10 – 11 maja 2021 roku Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie nieczynny. Wnioski oraz dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu lub można je pozostawić we wrzutce przy okienku ul. Nowy Świat 4 Budynek Główny przy portierni.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Szanowni Studenci !

W dniach 6 – 7 maja 2021 roku Dział Księgowości – Fundusz Stypendialny będzie nieczynny. Wnioski oraz dokumenty będą przyjmowane w okienku Rektoratu lub można je pozostawić we wrzutce przy okienku ul. Nowy Świat 4 Budynek Główny przy portierni. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy:

Odpowiedzi będą udzielane na bieżąco.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Drodzy studenci rusza wsparcie psychologiczne on-line dla studentów
„Strefa komfortu PSRP” 

Pomoc psychologiczna online dla studentów z całej Polski – to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował akcję „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Projekt dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Link do strony:  wsparcie psychologiczne otwiera się w nowym oknie 


UWAGA !

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że 26 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022”

Program adresowany jest tylko dla maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie stypendia pomostowe otwiera się w nowym oknie

skan pisma dotyczący stypendium pomostowego na rok 2021/2022

otwiera się w nowym oknie

DOFINANSOWANIE DO NAUKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że po raz kolejny istnieje możliwość otrzymania przez osoby niepełnosprawne dofinansowania do nauki na poziomie wyższym. W 2021 roku wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem internetu w systemie SOW.

Ponadto informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu realizuje  zadania w zakresie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I.

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” Moduł II oraz Moduł I jest dostępnych:

1/ na stronie internetowej PFRON  pfron.org.pl otwiera się w nowym oknie,

2/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu mops.kalisz.ibip.pl otwiera się w nowym oknie
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – program „Aktywny Samorząd” 2021r.,

3/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 328, lub 506 162 329.WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROK STUDIÓW DOTYCZĄCA
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2020/2021

Aby złożyć wniosek należy;

 • posiadać hasło do USOSweb
 • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie to należy przynieś lub przesłać pocztą, aby pracownik mógł wprowadzić do systemu,
 • następnym krokiem po wprowadzeniu do systemu jest wygenerowanie wniosku, wydrukowanie i wysłanie pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Kaliska
ul. 
Nowy Świat 4

62-800 Kalisz z dopiskiem Fundusz stypendialny