BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 29.12.2023, zmieniona z powodu:
Uaktualnienie strony internetowej Uczelni

Informacje o pomocy materialnej

Regulamin:

Zarządzenie Nr 0300.191.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 0300.174.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń́ dla studentów i  doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

Zarządzenie Nr 0300.174.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Komisje stypendialne:

Zarządzenie Nr 0300.195.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

Rodzaje stypendiów, zapomogi, dopłaty do zakwaterowania:

Zarządzenie Nr 0300.62.I.2023 Rektora Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie Nr 0300.62.I.2023 Rektora Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego na rok akademicki 2023/2024 – dokument dostosowany do wymogów WCAG.

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

Pismo Okólne Nr 1.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 5 września 2023 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki:

Zarządzenie Nr 0300.198.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 września 2023 roku w sprawie trybu składania wniosków
o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów oraz wyznaczenia Koordynatora
ds. wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2023/2024 

Podział dotacji:

Zarządzenie Nr 0300.223.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów w roku kalendarzowym 2023

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta:

Zarządzenie Nr 0300.7.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 0300.199.VI.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się
o stypendium socjalne na rok akademicki 2022/2023

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów: 

https://akademia.kalisz.pl/student/stypendia/

 

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Błaszczak Łuczak
Publikacja dnia: 29.12.2023
Podpisał: Katarzyna Błaszczak-Łuczak
Dokument z dnia: 29.12.2023
Dokument oglądany razy: 2135
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu