BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 10.05.2021, zmieniona z powodu:
aktualizacja danych

Akty prawne

 

STATUT AKADEMII KALISKIEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO

 

Regulamin Pracy Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 

REGULAMIN STUDIÓW

Uchwała Nr 0012.351.V.2020 - Zmiana do regulaminu studiów

Uchwała Nr 0012.266.V.2019 - Uchwalenie regulaminu studiów


REGULAMIN STUDIÓW AKADEMII KALISKIEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Regulamin studiów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Uchwała Nr 0012.355.V.2020 - Uchwalenie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej z dnia 27.02.2020r.

 

UCHWAŁY SENATU

Uchwała Nr 0012.229.V.2018 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2019/2020

Uchwała Nr 0012.230.V.2018 - Ustalenie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 2019 do 2022

Uchwała Nr 0012.268.V.2019 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 0012.357.V.2020 - Zmiana Uchwały Nr 0012.268.V.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2020/2021

Uchwała Nr 0012.268.V.2019 - Obwieszczenie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 2020/2021

Uchwała Nr 0012.269.V.2019 - Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad od roku 2023/2024

Uchwała Nr 0012.359.V.2020 - Ustalenie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2024/2025

Uchwała Nr 0012.358.V.2020 - Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 

 

 

ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie Nr 0300.44.V.2019 - Wysokość opłat za usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 0300.58.V.2019 - Regulamin świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Kaliszu

Zarządzenie Nr 0300.60.V.2019 - W sprawie trybu składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 0300.87.V.2019 - w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w PWSZ
zarządzenie zostanie zmodyfikowane o składniki wynagrodzenia do, których nie mają zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Zarządzenie Nr 0300.088.V.2020 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 0300.069.V.2020 w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat w roku akademickim 2020/2021

 

PISMA OKÓLNE

Pismo Okólne Nr 1.2019 - W sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bartosz Bryński
Publikacja dnia: 10.05.2021
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 10.05.2021
Dokument oglądany razy: 4201
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu