BIP.gov.pl

Zbiorczy rejestr zmian

Zbiorczy rejestr zmian  
 • Rekrutacja instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie organizacji praktyk   Wersja z dnia: 28.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Zmiana kolejno??ci plik??w do pobrania

 • Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych dla studentów - EFS   Wersja z dnia: 28.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodanie wynik??w rekrutacji

 • Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych dla studentów - EFS   Wersja z dnia: 28.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Zmiana strony nadrz?dnej

 • 2017   Wersja z dnia: 28.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian:

 • 2017   Wersja z dnia: 28.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Plan post?powa?? o udzielenie zam??wie?? publicznych w 2017 roku

 • Dostęp do pozostałych informacji publicznych   Wersja z dnia: 26.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Sprawozdanie finansowe za rok 2017

 • Wydziałowe Komisje Wyborcze   Wersja z dnia: 20.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Wydzia?? Politrechniczny Komunikat nr 1 Wydzia??owej Komisji Elektor??w Komunikat nr 1 Wydzia??owej Komisji Wyborczej za???cznik nr 1 do komunikatu nr 1 Wydzia??owej Komisji Wyborczej Komunikat nr 2 Wydzia??owej Komisji Wyborczej

 • Wydziałowe Komisje Wyborcze   Wersja z dnia: 13.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano Komunikat nr 3

 • Komisja Socjalna   Wersja z dnia: 12.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Jezioro ??ab?dzie - komunikat

 • Komisja Socjalna   Wersja z dnia: 12.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Usuni?to tre??? og??oszenia: Szanowni Pa??stwo, W zwi?zku ze zbli??aj?cym si? okresem ?wi?t Bo??ego Narodzenia prosimy wszystkich Pa??stwa uprawnionych do korzystania ze ??rodk??w ZF?S o sk??adanie w??a??ciwych wniosk??w w terminie do 15 listopada 2016 roku (druki wniosk??w s? do pobrania ze strony internetowej Uczelni www.pwsz.kalisz.pl BIP/Komisja Socjalna). Wnioski nale??y z??o??y? w Kwesturze ?? Nowy ?wiat 4, pok. 37 lub przes??a? drog? pocztow?. 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 08.02.2016
Podpisał: Michał Kałuża
Dokument z dnia: 08.02.2016
Dokument oglądany razy: 462708
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu