BIP.gov.pl

Zbiorczy rejestr zmian

Zbiorczy rejestr zmian  
 • Komisja Socjalna   Wersja z dnia: 12.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Jezioro ??ab?dzie - komunikat

 • Komisja Socjalna   Wersja z dnia: 12.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Usuni?to tre??? og??oszenia: Szanowni Pa??stwo, W zwi?zku ze zbli??aj?cym si? okresem ?wi?t Bo??ego Narodzenia prosimy wszystkich Pa??stwa uprawnionych do korzystania ze ??rodk??w ZF?S o sk??adanie w??a??ciwych wniosk??w w terminie do 15 listopada 2016 roku (druki wniosk??w s? do pobrania ze strony internetowej Uczelni www.pwsz.kalisz.pl BIP/Komisja Socjalna). Wnioski nale??y z??o??y? w Kwesturze ?? Nowy ?wiat 4, pok. 37 lub przes??a? drog? pocztow?.

 • Wydziałowe Komisje Wyborcze   Wersja z dnia: 06.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Komunikat nr 2

 • Uczelniana Komisja Wyborcza   Wersja z dnia: 01.06.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Wybory 2017 - wybory do Senatu Pliki do pobrania: Komunikat 1/2017 UKW Zg??oszenie do Senatu

 • Komisja Socjalna   Wersja z dnia: 29.05.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Wysoko??? ??wiadczenia "wczasy pod grusz?"

 • Uczelniana Komisja Wyborcza   Wersja z dnia: 24.05.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano Komunikat nr 3 UKW

 • Ogłoszenia o naborze   Wersja z dnia: 18.05.2017
  Powód wprowadzenia zmian: dodanie ofert

 • Uczelniana Komisja Wyborcza   Wersja z dnia: 14.05.2017
  Powód wprowadzenia zmian: Dodano komunikat nr 2

 • Ogłoszenia o naborze   Wersja z dnia: 05.05.2017
  Powód wprowadzenia zmian: zmiana terminu sk??adania ofert

 • Identyfikacja wizualna, godło   Wersja z dnia: 26.04.2017
  Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 08.02.2016
Podpisał: Michał Kałuża
Dokument z dnia: 08.02.2016
Dokument oglądany razy: 324517
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu