BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 07.03.2023, zmieniona z powodu:
Aktualizacja

Informacje o organach i osobach sprawujących funkcje

Rektor:

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n.med. Andrzej Wojtyła

Prorektorzy:

- Prorektor ds. Studenckich, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą

prof. Akademii Kaliskiej dr Tatiana Manasterska

- Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit

Senat:

Przewodniczący – prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła – Rektor

Przedstawiciele wydziałów, instytutów, jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych w grupie profesorów i doktorów

 1. prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss IBP
 2. prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo INB
 3. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Piątek WNZ
 4. prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Mirosław Skarżyński WNS
 5. prof. Akademii Kaliskiej dr n. med. Violetta Cebulska WNZ
 6. dr Karol Deręgowski MZMiS
 7. dr n. o zdr. Małgorzata Dłużewska WMST
 8. dr inż. Paweł Knast WP
 9. dr Urszula Kropaczewska WMST
 10. prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Ludwiczak WNS
 11. dr inż. Paweł Rubiński CBW
 12. dr n. med. Cezary Wojtyła IBP
 13. dr inż. Ireneusz Wrociński MZMiS

Przedstawiciele wydziałów, instytutów, jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

 1. mgr inż. Marcin Heronimczak WMST
 2. mgr Olga Czekalska – Kubisiak WNS
 3. mgr Małgorzata Khamari MSJO
 4. mgr inż. Rafał Kwiatkowski WP
 5. lek. med. Mieczysław Pietrzyk WNZ

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Renata Cicharska
 2. mgr Katarzyna Kostrzewa
 3. mgr Żaneta Stanecka

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Wiktor Adamczyk WMST
 2. Piotr Jaworski WP
 3. Klaudia Śnieg WNS
 4. Mateusz Siuta  WNS
 5. Aleksandra Wągrowska WNZ
 6. Bogumiła Wilczyńska WNZ

 

Rada Uczelni:

Przewodniczący – mgr Józef Jamrozik

 1. członkowie spośród wspólnoty Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego:
  • prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Przemysław Biliński – Z-ca Przewodniczącego
  • dr Józef Kolański
  • profdr hab. Jacek Lewandowski
  • mgr inż. Andrzej Syguła
 2. członkowie spoza wspólnoty Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego:
 3. dr hab. inż. Krzysztof Koszela
 4. dr hab. inż. Karol Prałat
 5. mgr Wojciech Wasik
 6. Dominik Łapa  – Przewodniczący Samorządu Studenckiego

 

Komisje senackie:

Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Przewodniczący: prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Mirosław Skarżyński

Członkowie:

Spośród członków Senatu:

 • mgr Renata Cicharska
 • prof. Akademii Kaliskiej dr n. med. Violetta Cebulska
 • mgr Olga Czekalska - Kubisiak
 • dr inż. Paweł Rubiński
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo 

Spoza czlonków Senatu:

 • prof. Akademii Kaliskiej dr Jan Frąszczak
 • mgr Kazimierz Glinkowski
 • dr Izabela Rącka
 • mgr Magdalena Stanecka 

Senacka Komisja ds. Kształcenia

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Sekretarz: Danuta Wróbel

Członkowie:

 • prof. Akademii Kaliskiej dr n. med. Violetta Cebulska
 • dr n. o zdr. Małgorzata Dłużewska
 • dr Sławomira Janiak 
 • prof. Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk
 • prof. Akademii Kaliskiej dr Beata Wenerska
 • Studenci: Adrianna Kluszczyńska, Bogumiła Wilczyńska 

Komisje rekorskie:

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Posobiec  

Sekretarz: Danuta Wróbel  

Członkowie:

 • dr n. o zdr. Małgorzata Dłużewska  
 • dr Sławomira Janiak 
 • prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Ludwiczak 
 • prof. Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk 
 • Adrian Bagrowski
 • Sylwia Krawczyk
 • Dominik  Łapa
 • Aleksandra Wągrowska 

Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem 

Przewodniczący: prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

Wiceprzewodniczący: prof. Akademii Kaliskiej dr Jan Frąszczak 

Członkowie  Zespołu:

 • dr Urszula Kropaczewska 
 • prof. Akademii Kaliskiej dr Beata Wenerska 
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Piątek 
 • prof. Akademii Kaliskiej dr Ryszard Maciejewski 
 • mgr Grzegorz Szymański 
 • mgr Magdalena Witczak 
 • mgr Katarzyna Kostrzewa 

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przewodniczący: mgr Grzegorz Szymański 

Członkowie:

 • mgr inż. Katarzyna Błaszczak – Łuczak  
 • dr inż. Piotr Czarnywojtek  
 • mgr inż. arch. Seweryn Figlak  
 • dr Urszula Kropaczewska 
 • prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Ludwiczak
 • mgr inż. Karol Olejnik 
 • lek. med. Mirosław Pietrzyk  
 • prof. Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk 
 • mgr Marta Wawrzyniak 
 • mgr inż. Jacek Wdowczyk 

 

Pełnomocnicy Rektora

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński
Pełnomocnik ds. międzynarodowych kontaktów naukowych

prof. dr hab. inż.  Jan Posobiec
Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

dr inż. Bartosz Spychalski
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

mgr Justyna Przyłęcka
Pełnomocnik ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami

dr inż. Paweł Rubiński
Pełnomocnik ds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych

mgr Katarzyna Bronowska
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

mgr Kazimierz Matusiak
Pełnomocnik ds. Wspólpracy z Ośrodkami Naukowymi Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu

dr Adam Plichta
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów Akademii Kaliskiej

Robert Matuszczak
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji

dr Izabela Rącka

Pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Uczelni

mgr Jakub Banasiak

Pełnomocnik ds. Studentów Wyczynowo Uprawiających Sport

mgr Janusz Przybył

Pełnomocnik ds. Szkoleń

prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Matuszewska

Pełnomocnik ds. wspólpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Stowarzyszeniem Ksiegowych w Polsce

Koordynatorzy Uczelniani:

- Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + - prof. Akademii Kaliskiej dr Tatiana

Manasterska

- Uczelniany Koordynator Kontroli Zarządczej – prof. Akademii Kaliskiej dr Jan

     Frąszczak

- Uczelniany Koordynator ds. Systemu POL-on – mgr Dorota Jurek

- Uczelniany Koordynator ds. szczepień przeciw COVID – 19 – mgr Jakub Banasiak

 

Kanclerz, Z-cy Kanclerza:

Kanclerz – mgr Grzegorz Szymański

Zastępca Kanclerza - Dyrektor Administracyjny - mgr Łukasz Mikołajczyk

Zastępca Kanclerza - Główny Księgowy – mgr inż. Magdalena Witczak

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Magdalena Stanecka
Publikacja dnia: 07.03.2023
Podpisał: Magdalena Stanecka
Dokument z dnia: 07.03.2023
Dokument oglądany razy: 1949
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu