BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Informacja o uczelni


  Wersja z dnia: 12.07.2022
Powód wprowadzenia zmian: Uzupełnienie nazw rozporządzeń

  Wersja z dnia: 23.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja tresci

  Wersja z dnia: 14.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

  Wersja z dnia: 22.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

  Wersja z dnia: 01.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana tre??ci

  Wersja z dnia: 04.04.2018
Powód wprowadzenia zmian:

  Wersja z dnia: 04.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Planu dzia??alno??ci PWSZ w Kaliszu na 2018 rok

  Wersja z dnia: 02.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Planu dzia??alno??ci PWSZ w Kaliszu na 2018 rok

  Wersja z dnia: 26.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uszeregowano i umieszczono w odpowidniej kolejno??ci pliki: Zarz?dzenie nr 0300.75.V.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Kaliszu Regulamin Organizacyjny PWSZ w Kaliszu Zarz?dzenie nr 0300.116.V.2017 w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Politechnicznym; Schemat Organizacyjny PWSZ w Kaliszu

  Wersja z dnia: 13.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaktualizowano: Struktura organizacyjna, zarz?dzenie Senatu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

  Wersja z dnia: 25.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja link??w

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu