BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 20.10.2021, zmieniona z powodu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji.

Komisja Socjalna

 

AKTUALNE OGŁOSZENIA

 

Zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wnioski o przyznanie świadczenia z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym (załącznik nr 6) należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.

Wypełniony wniosek należy złożyć w pokoju nr 48 (Dział Kadr),  budynek Gmach Główny (Rektorat), ul. Nowy Świat 4 lub przesłać na adres:

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

ul. Nowy Świat 4

62-800  Kalisz

Dział Kadr

Standardowy druk wniosku o „dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia” został zastąpiony wnioskiem o „przyznanie świadczenia z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym”.

Jednocześnie informuję, że ubieganie się o dofinansowanie nie wymaga przedstawienia przez wnioskodawcę dokumentów o poniesionych kosztach z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym.

Zmiana ta została wprowadzona z uwagi na fakt, że celem ZFŚS nie jest finansowanie wydatków okolicznościowych (co było kwestionowane przez instytucje kontrolujące) lecz pomoc socjalna osobom uprawnionym. Dlatego też, formułując zapisy regulaminu ZFŚS – w celu zapewnienia możliwości przyznawania tego rodzaju świadczenia – powinno się akcentować jego socjalny charakter przyjmując, iż przysługuje on nie z powodu wystąpienia Świąt Bożego Narodzenia, lecz związanych z nimi zwiększonych wydatków, wpływających na sytuację materialną osób uprawnionych. Jest to szczegół, ale wpływa w istotny sposób na ocenę prawidłowości wydatkowania środków ZFŚS.

 

 

Komisja Socjalna działająca w Akademii Kaliskiej

1) Skład Komisji Socjalnej na kadencję 2020-2024

2) Regulamin ZFŚS z 2021 r.

 

Załączniki do Regulaminu ZFŚS do pobrania

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Angelika Wieczorek
Publikacja dnia: 20.10.2021
Podpisał: Angelika Wieczorek
Dokument z dnia: 20.10.2021
Dokument oglądany razy: 17497
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu