BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 24.09.2020, zmieniona z powodu:
aktualizacja druku

Komisja Socjalna

AKTUALNE OG?OSZENIA

W dniu 29 wrze??nia 2020r. o godzinie 8.30 odb?dzie si? posiedzenie Komisji Socjalnej ZF?S.

            

Komisja Socjalna dzia??aj?ca w Akademii Kaliskiej

1) Sk??ad Komisji Socjalnej na kadencj? 2020-2024

2) Regulamin ZF??

3) Zarz?dzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania ?rodkami Zak??adowego Funduszu ?wiadcze?? Socjalnych

Za???czniki do Regulaminu ZF?? do pobrania

Wysoko??? dofinansowania "wczasów pod grusz?" 2020r.

Grupa

przychodów

Wysoko??? ??wiadczenia
I
(do 2.600 z??otych)

100 %  ??wiadczenia

2.200 z??otych brutto

II

(2.601 z??otych -  3.900z??otych)

90% ??wiadczenia

1.980 z??otych brutto

III

(3.901 z??otych – 5.200 z??otych)

70% ??wiadczenia

1.540 z??otych brutto

IV

(pow. 5.200 z??otych)

50% ??wiadczenia

1.100 z??otych brutto

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Izabela Krzywda
Publikacja dnia: 24.09.2020
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 24.09.2020
Dokument oglądany razy: 15498
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu