BIP.gov.pl

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

l

O??wiadczenia o stanie kontroli zarz?dczej Rektora

Zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó??n. zm.) plan dzia??alno??ci, sprawozdanie z wykonania planu dzia??alno??ci oraz o??wiadczenie o stanie kontroli zarz?dczej podlegaj? publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowi?zek publikacji dotyczy ww. dokumentów sporz?dzanych na podstawie art. 70 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz sporz?dzanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie zobowi?zania ministra kierujacego dzia??em administracji rz?dowej.

l

Pliki do pobrania

O??wiadczenie - za rok 2011

O??wiadczenie - za rok 2012

O??wiadczenie - za rok 2013

O??wiadczenie - za rok 2014

O??wiadczenie - za rok 2015

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Plan rzeczowo finansowy na rok 2017

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 02.03.2018
Podpisał: Magdalena Stanecka
Dokument z dnia: 02.03.2018
Dokument oglądany razy: 10550
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu