BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 16.03.2024, zmieniona z powodu:
...

Informacje o strukturze Akademii Kaliskiej

Struktura Akademii Kaliskiej, Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Jednostki organizacyjne Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Stan na dzień 18.11.2022 r.

      Wydziały

 1. Wydział Medyczno – Społeczno – Techniczny (Filia Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego we Wrześni)
 2. Wydział Nauk Społecznych
 3. Wydział Nauk o Zdrowiu
 4. Wydział Politechniczny

  Instytuty

 1. Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych
 2. Instytut -  Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych
 3. Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych
 4. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 5. Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych

Jednostki międzywydziałowe

 1. Miedzywydziałowa Katedra Inżynierii Mechaniczno - Medycznej
 2. Międzywydziałowy Zakład Gospodarki Przestrzennej i Analiz Zjawisk Przyrodniczych
 3. Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki
 4. Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Jednostki ogólnouczelniane

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 2. Archiwum Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 3. Biblioteka Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 4. Centrum Badawczo – Wdrożeniowe
 5. Instytut Badań Nad Zdrowiem Kobiety
 6. Światowy Instytut Zdrowia Rodziny
 7. Wydawnictwo Naukowe
 8. Zespół Laboratoriów

Jednostki organizacyjne administracji

 1. Dział Informatyki
 2. Dział Inwestycji i Remontów
 3. Dział Nauki
 4. Dział Kadr
 5. Dział Spraw Studenckich i Kształcenia
 6. Dział Techniczno - Gospodarczy
 7. Dział Współpracy i Rozwoju
 8. Dział Zamówień Publicznych
 9. Biuro Współpracy z Zagranicą
 10. Biuro Prawne
 11. Biuro Promocji
 12. Biuro Pozyskiwania Funduszy i Zarządzania Projektami
 13. Biuro Rektora i Organizacji Uczelni
 14. Biuro Rzecznika Prasowego
 15. Kancelaria Ogólna
 16. Księgowość
 17. Zespół Audytu

 

Informacje o poszczególnych jednostkach organizacyjnych:

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości:

Struktura organziacyjna:

Dyrektor mgr Małgorzata Spychalska

Informacje o jednostce:

Strona internetowa: aip.akademia.kalisz.pl

Telefon: 62 76 79 500

Adres email: m.spychalska@akademia.kalisz.pl

Regulamin organizacyjny:

Regulamin (PDF)

 

Centrum Badawczo - Wdrożeniowe:

Struktura organizacyjna:

Dyrektor dr hab. Ireneusz T. Dziubek

Informacje o jednostce:

Strona internetowa: akademia.kalisz.pl/instytuty/centrum-badawczo-wdrozeniowe/

Telefon: 62 50 00 726

Adres e-mail: cbw@akademia.kalisz.pl

Regulamin organizacyjny:

Regulamin (PDF)

 

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Dominik Figiel
Publikacja dnia: 16.03.2024
Podpisał: Magdalena Stanecka
Dokument z dnia: 16.03.2024
Dokument oglądany razy: 2557
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu