BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 26.10.2016, zmieniona z powodu:
Dodano: Wybory 2017 Wydzia?? Nauk Spo??ecznych i Humanistycznych: Komunikat nr 1

Wydziałowe Komisje Wyborcze

Formularze do pobrania :

 1. Formularz zg??oszenia kandydata na funkcj? dziekana / prodziekana
 2. O??wiadczenie lustracyjne - dotyczy kandydatów na funkcj? dziakana / prodziekana
  1. Procedura przyjmowania o??wiadczenia lustracyjnego

Wydzia?? Medyczny:

 1. Powo??anie Wydzia??owej Komisji Wyborcczej
 2. Komunikat nr 1
 3. Za???cznik nr 1 - "Terminarz czynno??ci wyborczych"
 4. Za???cznik nr 2 - "Podzia?? mandatów w Wydziale Medycznym w wyborach w 2016"
 5. Komunikat nr 2
 6. Komunikat nr 3
 7. Komunikat nr 4
 8. Komunikat nr 5
 9. Komunikat nr 6
 10. Komunikat nr 7
 11. Komunikat nr 8
 12. Komunikat nr 9
 13. Komunikat nr 10
 14. Kalendarz Wyborów Uzupe??niaj?cych
 15. Komunikat nr 11

 

 

 

Wydzia?? Politechniczny:

 1. Powo??anie Wydzia??owej Komisji Wyborcczej
 2. Komunikat nr 1
 3. Za???cznik nr 1 - "Terminarz czynno??ci wyborczych"
 4. Za??acznik nr 2 - "Regulamin wyborczy Wydzia??u Politechnicznego"
 5. Komunikat nr 2
 6. Za???cznik nr 1 - "Podzia?? mandatów"
 7. Komunikat nr 3
 8. Za???cznik nr 1 - Lista kandydatów do Senatu
 9. Za???cznik nr 2 - Lista kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów
 10. Za???cznik nr 3 - Lista kandydtaów do Wydzia??owego Kolegium Elektorów
 11. Za???cznik nr 4 - Lista kandydatów do Rady Wydzia??u Politechnicznego
 12. Komunikat nr 4
 13. Komunikat nr 5
 14. Komunikat nr 6
 15. Komunikat nr 7
 16. Komunikat nr 8

 

 

 

Wydzia?? Rehabilitacji i Sportu:

 1. Powo??anie Wydzia??owej Komisji Wyborcczej
 2. Komunikat nr 1
 3. Za???cznik nr 1 - "Regulamin wyborczy Wydzia??u Rehabilitacji i Sportu"
 4. Za???cznik nr 2 - "Terminarz czynno??ci wyborczych"
 5. Za???cznik nr 2 uzupe??nienie - "Terminarz czynno??ci wyborczych"
 6. Za???cznik nr 3 - "Podzia?? mandatów"
 7. Komunikat nr 2
 8. Komunikat nr 3
 9. Komunikat nr 4
 10. Komunikat nr 5
 11. Komunikat nr 6

 

 

 

 

Wydzia?? Zarz?dzania:

 1. Powo??anie Wydzia??owej Komisji Wyborcczej
 2. Komunikat nr 1
 3. Za??acznik nr 1 - "Regulamin wyborczy"
 4. Za??acznik nr 2 - "Podzia?? mandatów"
 5. Za???cznik nr 3 - "Terminarz czynno??ci wyborczych"
 6. Komunikat nr 2
 7. Komunikat nr 3
 8. Komunikat nr 4
 9. Komunikat nr 5
 10. Komunikat nr 6
 11. Komunikat nr 7
 12. Komunikat nr 8
 13. Komunikat nr 9
 14. Komunikat nr 10

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Michał Kałuża
Publikacja dnia: 26.10.2016
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 26.10.2016
Dokument oglądany razy: 9074
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu