BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 21.09.2020, zmieniona z powodu:
Listy Kandydat??w ?IZR

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Aktualne og??oszenia:

Oferty dla nauczycieli akademickich:

Centrum Badawczo-Wdro??eniowe

 1. Konkurs na stanowisko adiunkta

Instytut Europejskie Obserwatorium Nierówno??ci Zdrowotnych

?wiatowy Instytut Zdrowia Rodziny

 1. konkurs na stanowisko profesora
 2. konkurs na stanowisko profesora wizytuj?cego

Instytut Wspó??pracy z Mi?dzynarodowym Instytutem Ds. Bada?? Prewencyjnych

Instytut Nauk o Bezpiecze??stwie

 1. konkurs na stanowisko asystenta
 2. konkurs na stanowisko adiunkta
 3. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy

WYDZIA? NAUK O ZDROWIU

 1. konkurs na stanowisko profesora Uczelni
 2. konkurs na stanowisko adiunkta
 3. konkurs na stanowsko instruktora
 4. konkurs na stanowisko instruktora
 5. konkurs na stanowisko profesora
 6. konkurs na stanowisko profesora Uczelni
 7. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy

WYDZIA? POLITECHNICZNY

 1. konkurs na stanowisko profesora Uczelni

WYDZIA? MEDYCZNO-SPO?ECZNO-TECHNICZNY

WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Izabela Krzywda
Publikacja dnia: 21.09.2020
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 21.09.2020
Dokument oglądany razy: 25034
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu