BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 13.01.2020, zmieniona z powodu:
dodanie ofert

Ogłoszenia o naborze

Aktualne og??oszenia:

Oferty dla nauczycieli akademickich:

Europejskie Obserwatorium Nierówno??ci Zdrowotnych

  1. konkurs na syanowisko asystenta - do 20.12.2019 r.

Centrum Wspó??pracy z Mi?dzynarodowym Instytutem Ds. Bada?? Prewencyjnych

  1. konkurs na stanowisko adiunkta - do 20.12.2019 r.
  2. konkurs na stanowisko adiunkta - do 20.12.2019 r.

WYDZIA? MEDYCZNY

WYDZIA? POLITECHNICZNY

WYDZIA? REHABILITACJI I SPORTU

  1. Konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy

WYDZIA? MEDYCZNO-SPO?ECZNO-TECHNICZNY

WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Izabela Krzywda
Publikacja dnia: 13.01.2020
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 13.01.2020
Dokument oglądany razy: 56920
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu