BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 07.09.2017, zmieniona z powodu:
dodanie ofert

Ogłoszenia o naborze

Aktualne og??oszenia:

Wydzia?? Medyczny:

 • kierunek: kosmetologia
 1. konkurs na stanowsko instruktora
 • kierunek: ratownictwo medyczne
 1. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 • kierunek: piel?gniarstwo
 1. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • kierunek: po??o??nictwo
 1. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • kierunek: elektroradiologia
 1. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 2. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 3. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 4. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 5. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 6. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 7. konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
 8. konkurs na stanowisko profesora wizytuj?cego

 

Wydzia?? Politechniczny

 • kierunek: budownictwo
 1. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 2. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 • kierunek: elektrotechnika
 1. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 2. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 • kierunek: informatyka
 1. konkurs na stanowisko wyk??adowcy
 • kierunek: mechanika i budowa maszyn
 1. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 • kierunek: in??ynieria ??rodowiska
 1. konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

 

Wydzia?? Rehabilitacji i Sportu

 • kierunek: fizjoterapia
 1. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 • kierunek: wychowanie fizyczne
 1. konkurs na stanowisko wyk??adowcy
 2. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego / zwyczajnego
 3. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 4. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego / zwyczajnego
 5. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego / zwyczajnego
 6. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego / zwyczajnego

Wydzia?? Nauk Spo??ecznych i Humanistycznych

 • kierunek: obronno??? pa??stwa
 1. konkurs na stanowisko asystenta
 2. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy - trzy etaty
 3. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego - dwa etaty
 4. konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego - dwa etaty
 • kierunek: zarz?dzanie
 1. konkurs na stanowisko asystenta
 2. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • kierunek: bezpiecze??stwo wewn?trzne
 1. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Izabela Krzywda
Publikacja dnia: 07.09.2017
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 37153
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu