BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 24.06.2016, zmieniona z powodu:
dodanie ofert

Ogłoszenia o naborze

Aktualne og??oszenia:

Mi?dzywydzia??owy Zak??ad Matematyki i Statystyki

Wydzia?? Zarz?dzania

Wydzia?? Rehabilitacji i Sportu

Wydzia?? Medyczny

Wydzia?? Politechniczny

 • kierunek informatyka
 1. konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
 2. konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
 3. konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 4. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 5. konkurs na stanowisko starszego wyk??adowcy
 6. konkurs na stanowisko asystenta
 7. konkurs na stanowisko asystenta

Pliki do pobrania:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJ?CEJ SI? O ZATRUDNIENIE
 2. O??wiadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
 3. O??wiadczenie o minimum kadrowym
 4. O??wiadczenie z art. 109 ust. 1 Ustawy
 5. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 6. O??wiadczenie o dodatkowych miejscach zatrudnienia
 7. Regulamin pracy PWSZ w Kaliszu

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Izabela Krzywda
Publikacja dnia: 24.06.2016
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 24.06.2016
Dokument oglądany razy: 25755
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu