BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 17.09.2012, zmieniona z powodu:
zmiany

Ogłoszenia o naborze

Aktualne og??oszenia:

Wydzia?? Zarz?dzania

 1. Konkurs na profesora nadzwyczajnego - kierunek bezpiecze??stwo wewn?trzne
 2. Konkurs na profesora nadzwyczajnego - kierunek bezpiecze??stwo wewn?trzne
 3. Konkurs na starszego wyk??adowc?  - kierunek bezpiecze??stwo wewn?trzne
 4. Konkurs na starszego wyk??adowc? - kierunek bezpiecze??stwo wewn?trzne
 5. Konkurs na starszego wyk??adowc? - kierunek bezpiecze??stwo wewn?trzne
 6. Konkurs na profesora nadzwyczajnego - kierunek bezpiecze??stwo wewn?trzne
 7. Konkurs na wyk??adowce - kierunek zarz?dzanie

Wydzia?? Rehabilitacji i Sportu

 1. Konkurs na profesora nadzwyczajnego - kierunek wychowanie fizyczne
 2. Konkurs na wyk??adowce w SJO
 3. Konkurs na instruktora - kierunek fizjoterapia

Wydzia?? Medyczny

 1. Konkurs na profesora zwyczajnego - kierunek po??o??nictwo
 2. Konkurs na profesora zwyczajnego - kierunek piel?gniarstwo
 3. Konkurs na profesora zwyczajnego - kierunek piel?gniarstwo
 4. Konkurs na profesora nadzwyczajnego - kierunek po??o??nictwo
 5. Konkurs na profesora nadzwyczajnego - kierunek kosmetologia
 6. Konkurs na starszego wyk??adowce - kierunek piel?gniarstwo
 7. Konkurs na starszego wyk??adowce - kierunek kosmetologia
 8. Konkurs na wyk??adowce - kierunek ratownictwo medyczne
 9. Konkurs na asystenta - kierunek kosmetologia
 10. Konkurs na asystenta - kierunek ratownictwo medyczne
 11. Konkurs na instruktora - kierunek kosmetologia

Wydzia?? Politechniczny

 1. Konkurs na profesora zwyczajnego - kierunek in??ynieria ??rodowiska
 2. Konkurs na profesora zwyczajnego - kierunek in??ynieria ??rodowiska
 3. Konkurs na profesora nadzwyczajnego - kierunek budownictwo
 4. Konkurs na starszego wyk??adowce - kierunek budownictwo
 5. Konkurs na starszego wyk??adowce - kierunek budownictwo

Pliki do pobrania:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJ?CEJ SI? O ZATRUDNIENIE
 2. O??wiadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
 3. Zawiadomienie dla Rektora o miejscu zatrudnienia
 4. O??wiadczenie o minimum kadrowym
 5. O??wiadczenie z art. 109 ust. 1 Ustawy
 6. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Izabela Krzywda
Publikacja dnia: 17.09.2012
Podpisał: Izabela Krzywda
Dokument z dnia: 17.09.2012
Dokument oglądany razy: 3940
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu