• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
inauguracja roku akademickiego 1999/2000

Akademia Kaliska świętuje dzisiaj 22 urodziny. Dokładnie 22 lat temu – 15. lipca 1999 roku – została utworzona kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, poprzedniczka Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Uczelnia została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 640). Minister Edukacji Narodowej funkcję rektora powierzył prof. dr hab. Czesławowi Glinkowskiemu, który pełnił ją do 2008 roku. 18 października 1999 roku odbyła się pierwsza w historii uczelni inauguracja roku akademickiego, a naukę rozpoczęło wówczas 279 studentów.

Uczelnia rozpoczęła działalność w pomieszczeniach dzierżawionych od Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL przy ul. Częstochowskiej (Instytuty Techniczne) oraz w salach Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza (Instytut Zarządzania Biznesem). Tymczasowy rektorat został zlokalizowany w części pomieszczeń kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy placu Św. Józefa.

22 lat temu najważniejszym wyzwaniem dla władz uczelni było zdobycie własnej bazy lokalowej oraz kadry dydaktycznej. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w ramach której funkcjonowały: Instytut Zarządzania, Instytut Politechniczny, Instytut Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego oraz Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa.

Dzisiaj, po 22. latach funkcjonowania, uczelnia oferuje studentom 30 specjalności na 27. kierunkach. Akademia Kaliska zatrudnia 285. pracowników naukowo – dydaktycznych, a w ciągu 22 lat funkcjonowania przygotowała do pracy w różnych zawodach blisko 20 tys. absolwentów. Akademia Kaliska kształci studentów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, a także posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora.

Obecnie uczelnia posiada 12 obiektów dydaktycznych o łącznej powierzchni dydaktycznej 33 tys. metrów kwadratowych. Akademia Kaliska posiada 83 laboratoria i pracownie specjalistyczne.

Premier w Akademii Kaliskiej-13

“Dziękuję Jego Magnificencji, rektorowi Akademii Kaliskiej, profesorowi Andrzejowi Wojtyle,  że ugościł nas w tej pięknej uczelni” – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który w minioną środę właśnie w kaliskiej uczelni spotkał się z wielkopolskimi samorządowcami.

Szef rządu w budynku Collegium Oecologicum prezentował program ,,Polski Ład” w aspektach, dotyczących samorządu terytorialnego.– Jest mi niezmiernie miło gościć w naszej uczelni Prezesa Rady Ministrów. Sytuacja, gdy premier przyjeżdża na uczelnię, nie zdarzają się często. Dotychczas urzędujący premierzy przyjeżdżali do nas zaledwie dwa razy. Tym bardziej cieszę się, że z tej wizyty – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, który przedstawił krótką historię szkolnictwa wyższego w Kaliszu, a także najnowszą historię Akademii Kaliskiej.

Prezes Rady Ministrów znalazł czas, by zwiedzić Instytut Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, w którym – tradycyjnie –  w rolę przewodników, wcielili się studenci i absolwenci uczelni. Była również okazja, do przedstawienia Mateuszowi Morawieckiemu Zofii Marciniak – pierwszej doktor Akademii Kaliskiej. Tradycyjnie gość uczelni otrzymał upominki, m. in. replikę Statutu Kaliskiego oraz miód z uczelnianej pasieki.