• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Celem związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników uczelni (zawodowych i socjalnych), w tym:
Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych Dążenie do zapewnienia pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno – zawodowej, Ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków związku i ich rodzin, Podejmowanie działań w zakresie dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów uczelni z interesami pracowników, Szerzenie zasad demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych i koleżeńskiej solidarności, Kształtowanie aktywnej postawy działania dla uczelni, a poprzez to dla ojczyzny.

Aktualności

 • Program działania Związku
  Zapraszam do zapoznania się z informacją nt. działania Związku
 • Sprawozdanie z działalności NZZP AK w okresie od 01.2020 do 09.2021
  Informacja nt. działalności NZZP AK w okresie od 01.2020 do 09.2021
 • Zaproszenie na Zwyczajne Zebranie Członków Związku
  Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej im.Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Związku, które odbędzie się w dniu 1️⃣4️⃣ […]
 • Kolejna edycja „Zasłużony dla Akademii Kaliskiej”
  ▶ Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego” 🥇 nadawany jest szczególnie zasłużonym pracownikom, studentom, absolwentom oraz osobom, które przyczyniły się do […]
 • KOMUNIKAT z dnia 30.08.2021
  📢 Informuję, że od 01.09.2021r. zmienią się niektóre dane kontaktowe Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej, tzn.:✔ Przewodniczący, dr Andrzej Kwiatkowski –przewodniczacy_zwiazku@akademia.kalisz.pl✔ Skarbnik, mgr inż. […]