• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Celem związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników uczelni (zawodowych i socjalnych), w tym:
Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych Dążenie do zapewnienia pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno – zawodowej, Ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków związku i ich rodzin, Podejmowanie działań w zakresie dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów uczelni z interesami pracowników, Szerzenie zasad demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych i koleżeńskiej solidarności, Kształtowanie aktywnej postawy działania dla uczelni, a poprzez to dla ojczyzny.

Aktualności