• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

W dniach 21 – 22 stycznia 2023 r., dyrektor Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, dr inż. Antoni Niepokólczycki, wziął udział w akredytowanym szkoleniu AgilePM® Foundation, które ukończył z wynikiem pozytywnym.

Celem szkolenia było zaprezentowanie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej metody zwinnego zarządzania projektami AgilePM®. Kurs przygotowuje uczestnika do samodzielnej realizacji projektów zgodnie z AgilePM® i umiejętnego stosowania różnych stylów zarządzania, niezbędnych przy realizacji projektów, z wykorzystaniem skutecznej komunikacji, która ułatwi zwinne zarządzanie zespołem projektowym. Szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu AgilePM® Foundation.

Uczestnik po odbyciu szkolenia zdobywa następujące umiejętności i wiedzę:

 • posiada, rozumie i wykorzystuje wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami,
 • sprawnie komunikuje się̨ w zespole,
 • definiuje koncepcję zwinnego zarządzania projektami AgilePM® w firmie oraz skuteczniej pracuje nad projektem, dzięki czemu zwiększa szansę na osiągniecie sukcesu wdrażanych w firmie projektów i realizację założonych celów biznesowych,
 • definiuje kluczowe elementy przygotowania się̨ do projektu,
 • poszukuje rozwiązań́ podnoszących jakość́ realizowanych przez siebie zadań́ oraz zwiększających ich efektywność́,
 • rozumie i potrafi opisać́ role i obowiązki projektowe,
 • zwinnie zarządza zespołem projektowym z wykorzystaniem skutecznej komunikacji,
 • świadomie stosuje metodę̨ zwinnego zarządzania projektami,
 • projektuje cykl życia projektu,
 • zarządza ryzykiem w projekcie.