• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”.  

Celem konferencji będzie wymiana poglądów o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego i zarządzania kryzysowego oraz przedstawienie „dobrych praktyk” z zakresu sprawności przyjętych rozwiązań i kierunków działań podmiotów o charakterze wojskowym, policyjnym i cywilnym. 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdziecie Państwo w zakładce: akademia.kalisz.pl/instytuty/instytut-nauk-o-bezpieczenstwie 

Z poważaniem

Paweł Kamiński