• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Regionalna Izba Gospodarcza wraz z partnerami serdecznie zapraszają studentów na praktyczny webinar:

Zakładanie własnej działalności gospodarczej oraz  formy opodatkowania.  

Jeśli chcesz poznać  realia prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wynikające z tego obowiązki, to spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

W trakcie webinaru w praktyczny sposób  omówione zostaną procedury uruchomienia działalności gospodarczej krok po kroku na podstawie wniosku rejestrowego oraz formy opodatkowania.

Prelegentem szkolenia jest Lidia Secler – Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu.

Spotkanie zaplanowane zostało w formule online 27.10.2022r. o godz. 9:00-10:30.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aguqIGQLV8BEm0IL43MptqEn7LK0l5NLK6y3msQw5PCU1%40thread.tacv2/1665993763362?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%2288be7e1c-e77a-485e-bf28-50fcd253f60e%22%7d