• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
XI Seminarium Naukowe Uczniowsko - Studenckie-4

XI Seminarium Naukowe Uczniowsko – Studenckie  z cyklu ,,Odkrywamy Naukę” odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej. Tegoroczna edycja seminarium koncentrowała uwagę i wystąpienia uczniów oraz studentów na tematyce bezpieczeństwa w aspekcie pandemii.

Organizatorami naukowego spotkania były cztery kaliskie szkoły: I LO im. Adama Asnyka, IV LO im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu) oraz koła naukowe Wydziału Nauk Społecznych: Bezpieczeństwo Ruchu DrogowegoBezpieczeństwo i ObronnośćKomandos i Terminal.

Opiekunowie uczniów i studentów, którzy pomagali przygotowywać seminarium zwrócili uwagę, iż perspektywa rzeczywistości zarówno w ujęciu globalnym, jak i regionalnym dowodzi, że tematyka bezpieczeństwa jest zawsze istotna, ale w uwarunkowaniach związanych z pandemią, jest szczególnie ważna i aktualna. Ważna także, bo widziana z perspektywy młodego człowieka. – Dlatego też można była zauważyć, że wystąpienia uczniów i studentów identyfikowała wspólnota doświadczeń i wolność myśli, co jest charakterystyczne dla tej bezpośredniej formy kontaktu z nauką – przyznaje dr Wiesław Jaszczur.

Innowacją tegorocznej edycji seminarium było wprowadzenie formuły praktycznych pokazów oprócz części referatowej, czyli teoretycznych rozważań i dyskusji. Bardzo ciekawe ujęcia problemów teoretycznych – bezpieczeństwa w aspekcie pandemii – uzupełniły praktyczne pokazy uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, którzy zaprojektowali i wykonali roboty do rozminowania ładunków wybuchowych. Warto też podkreślić, iż celem seminarium było: przybliżanie i odkrywanie nauki, rozumienie jej głębi kontekstu, uświadamianie problemów z obszaru bezpieczeństwa, identyfikacja wyzwań i zagrożeń, oraz wskazanie skutecznych sposobów ochrony przed zagrożeniami i im zapobiegania.

Jak każde seminarium, tak i seminarium z cyklu Odkrywamy naukę dla uczestników wiąże się z publicznym prezentowaniem zagadnień stanowiących jego przedmiot i cel.. Dla uczniów i studentów zapewnia możliwość poszerzania kompetencji interpersonalnych, oswojenia się z publicznymi wystąpieniami, seminarium staje się więc przyjemnością kontaktu z nauką. Jest szansą na zdobywanie w obszarze nauki zdolności interpersonalnych, adaptacji wobec szans i wyzwań współczesności, poznawania argumentacji w ważnych kwestiach współczesnego świata.

Cele seminarium zostały osiągnięte, a dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Akademii Kaliskiej dr Beata Wenerska wyraziła przekonanie, że w przyszłym roku kontynuowana będzie ta forma seminarium naukowego. – Z pewnością seminarium naukowe wzmacnia więzi i wzajemne bezpośrednie kontakty, potwierdza dobre relacje szkół średnich (uczniów, ich nauczycieli) i Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej. Tym bardziej, że po okresie 2. lat pandemii, a przede wszystkim wobec faktu agresji militarnej Rosji na Ukrainę, inicjatywa kontaktów szkół średnich i wyższych w formie seminarium o tematyce bezpieczeństwa w sposób naturalny wpisuje się w zamierzenia rozbudowania kształcenia młodzieży na wszystkich jej poziomach (podstawowym, średnim i wyższym) z przedmiotów Edukacja dla bezpieczeństwa. Potwierdzeniem zainteresowania szkół średnich i studentów tematyką bezpieczeństwa była obecność ponad 120 uczestników seminarium, w tym 23 prezentujących referaty i autorskie pokazy zrealizowanych projektów – dodaje dr Jaszczur.