• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
XVII edycja Konkursu Otwarte drzwi-plakat

Szanowni Absolwenci,

Zapraszamy serdecznie absolwentów uczelni do wzięcia udziału w XVII edycji Konkursu „Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie, doktorskie oraz projekty kół naukowych, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Ideą Konkursu organizowanego od 17 lat przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zwiększanie zainteresowania tematyką niepełnosprawności wśród osób kończących studia wyższe, próba zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawności, jak również wyznaczenie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Prace można składać do dnia 15 października 2020 roku.

Za najlepiej ocenione prace magisterskie przysługują nagrody w wysokości do 6 000 zł, natomiast w przypadku rozprawy doktorskiej wysokość głównej nagrody wzrasta nawet do 12 000 zł.

Więcej szczegółów o Konkursie „Otwarte drzwi” mogą Państwo znaleźć na stronie PFRON, w komunikatach z regionu, jak również na oficjalnym profilu Oddziału Wielkopolskiego PFRON, na portalu społecznościowym Twitter, pod poniższymi linkami:

Twitter PFRON Oddział Wielkopolski otwiera się w nowym oknie

Szczegóły o Konkursie na stronie PFRON otwiera się w nowym oknie