• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Strona internetowa Akademii Kaliskiej zanotowała największy wzrost poziomu dostępności cyfrowej – wynika z analiz spółki Utilitia, która prowadzi ranking dostępności internetowych witryn polskich uczelni.

Od 15 lat w Krakowie odbywa się Konferencja Pełno(s)prawny Student. Rokrocznie gromadzi ona osoby ze szczególnymi potrzebami, decydentów, przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli uczelni wyższych, zaangażowanych w proces dostosowywania środowiska akademickiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W trakcie tegorocznej, XVI edycji konferencji, zorganizowany został konkurs promujący dostępność cyfrową uczelni, którego laureatem została Akademia Kaliska.
Nasza firma, oprócz bycia jednym z organizatorów konferencji, od ponad 10 lat przeprowadza automatyczne badanie dostępności cyfrowej serwisów internetowych ponad 100 uczelni wyższych z terenu całej Polski – informuje Bożena Rozmus, pełnomocnik zarządu spółki Utilitia. – W trakcie 16. edycji Konferencji Pełno(s)prawny Student, zaprezentowane zostały wyniki naszego kolejnego badania. W trakcie badania serwisów internetowych uczelni, oceniany jest nie tylko ich bieżący poziom dostępności cyfrowej, ale również zachodzące w tym obszarze zmiany oraz ich kierunek. Nasza analiza wykazała, że to właśnie strona internetowa Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odnotowała największy wzrost poziomu dostępności cyfrowej na przestrzeni lat 2021-2022. W związku z powyższym, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymała ufundowaną przez naszą firmę nagrodę w postaci bezpłatnej adaptacji wybranego dokumentu elektronicznego do w pełni dostępnej cyfrowo wersji PDF, zgodnej z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA, wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Z wynikami tegorocznego badania dostępności cyfrowej zapoznać się można na naszej stronie internetowej w zakładce poświęconej Konferencji Pełno(s)prawny Student pod adresem: