Wykłady otwarte i wirtualne zwiedzanie starówki w Kłajpedzie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nasza uczelnia partnerska na Litwie, Klaipeda State University of Applied Sciences (KVK), organizuje wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników oraz wirtualną wycieczkę z przewodnikiem po starówce w Kłajpedzie. Wydarzenia będą częścią 14th International Week w KVK. Przypominamy studentom fizjoterapii, pielęgniarstwa, kosmetologii, zarządzania, mechaniki i budowy maszyn oraz informatyki o możliwości wyjazdu do Kłajpedy w ramach programu Erasmus+.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły poniżej:

Wirtualna wycieczka z przewodnikiem po starówce w Kłajpedzie:

20/04/2021

14:45 – 15:30 (EEST time zone)

Please join the meeting:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJiYzI1MmItNWU1Zi00MjM1LWJiYWYtMGNlZmRkOTI3ZGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22930cc46e-c48b-4b2e-8bd3-1fd489b1851c%22%2c%22Oid%22%3a%22097f1945-f06d-489a-8147-a610d6da76a9%22%7d

Wykłady otwarte:

20/04/2021

13:00 – 13:45 (EEST time zone)

Open lecture: “Win-win partnerships in marketing: one man’s trash is another man’s treasure”  

Dr. Donatas Jonikas

https://zoom.us/j/93613551010?pwd=aWVMR0hzTTFWN1NsMFhBYkhYUDdlZz09

Meeting ID: 936 1355 1010

Passcode: e1cu55

21/04/2021

14:30 – 15:30 (EEST time zone)

Open lecture: Electromobility Perspectives in Lithuania

Dr. Ričardas Malkus

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdjMjA2M2MtYjI2My00MDcyLThhYTUtOThmNjBjZWYwMGJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22930cc46e-c48b-4b2e-8bd3-1fd489b1851c%22%2c%22Oid%22%3a%22097f1945-f06d-489a-8147-a610d6da76a9%22%7d

22/04/2021

14:15 – 15:00 (EEST time zone)

Open lecture: “Capacity building: healthy body”

Lect. Daiva Lenčiauskienė

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk0NzE2NzItNmM0My00MmNjLWEyNmItNzhiMDUzNjhjZDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22930cc46e-c48b-4b2e-8bd3-1fd489b1851c%22%2c%22Oid%22%3a%22097f1945-f06d-489a-8147-a610d6da76a9%22%7d

Skip to content