• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie Rektora odnośnie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022


TZZC VII st 01 12

W TERMINIE 06.12.2021-22.12.2021 WSZYSTKIE ZAJĘCIA REALIZOWANE BĘDĄ W FORMIE ZDALNE – ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 4/IV/2021 Z DNIA 01.12.2021 R.

Został przedłużony termin prowadzenia zajęć w formie zdalnej do 16.01.2022 r. – Decyzja Dziekana nr 1/IV/2022 z dnia 05.01.2022 r.

Decyzja Dziekana