• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

PLAN STUDIÓW INŻYNIRESKICH w AKADEMII KALISKIEJ
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia niestacjonarne:

Studia stacjonarne: