• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniach 7 i 8 stycznia 2022 r. Dziekanat Wydziału Politechnicznego będzie zamknięty.


Zarządzenia Rektora w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Uczelni

Zarządzenie


Druki do pobrania: