• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Harmonogram Roku Akademickiego 2023/2024


PLAN ZAJĘĆ TRYB NIESTACJONARNY

Zajęcia odbywają się w budynku Collegium Oecologicum (chyba, że w planie zaznaczono inaczej). Wykłady odbywają się w formie zdalnej.

Plan zajęć studia I stopnia

Plan zajęć studia II stopnia