• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Lista osób uczących na kierunku Inżynierii Środowiska

Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska– dr  Sławomira Janiak

 • prof. dr hab. inż. Henryk Bem
 • prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
 • prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
 • dr inż. Maria Chojnacka
 • dr inż. Bogdan Derbiszewski
 • dr inż. Daria Mazurek- Rudnicka
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • dr inż. Marek Tomalczyk
 • dr Stanisław Plebański
 • mgr inż. Jerzy Machlański
 • mgr Renata Dominiak