• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Uczelnia spełniając wymogi dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposaża nowo oddawane budynki w niezbędne udogodnienia.      W budynku Collegium Oecologicum znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający swobodny dostęp do jego wnętrza. Do dyspozycji tych osób jest winda spełniające stosowne wymogi (z sygnalizacją dźwiękową i oznaczeniami Braille’a dla niewidomych), a na każdym piętrze odpowiednio przystosowane toalety. Ponadto wejścia do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych i nie dydaktycznych są bez nadproży. W części sal wykładowych znajdują się pętle indukcyjne współpracujące  z indywidualnymi aparatami słuchowymi, wspomagające  osoby niedosłyszące, zapewniające lepsze zrozumienie prowadzonych wykładów. Studenci niesłyszący lub niedosłyszący posługujący się Polskim Językiem Migowym, mogą otrzymać wsparcie tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych i innych spraw związanych ze studiowaniem. Tak funkcjonalnie zaprojektowany i wyposażony budynek, tworzy przyjazne warunki do studiowania osobom niepełnosprawnym.

Ponadto osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się o specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki (z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr),ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Pomoc materialna w postaci stypendium specjalnego jest udzielana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium specjalnego jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności 1080 zł/mc dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,1180  zł/mc za stopień umiarkowany i 1380 zł/mc za znaczny stopień niepełnosprawności. Na podstawie Regulaminu Pomocy Materialnej studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z innych form pomocy materialnej – stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Wszystkie szczegółowe informacje dla osób niepełnosprawnych dostępne są pod adresem: dla osób z niepełnosprawnością