• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

Informacja dla dyplomantów II stopień 2022

Informacja dla dyplomantów I stopień 2022

Druki do złożenia z pracą dyplomową:

Podanie do Dziekana egzamin stacjonarny

Podanie do Dziekana egzamin zdalny

Oświadczenie dyplomanta aktualizacja 24.01.2022

Obiegówka AK

Studenci  rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 mogą wnioskować o bezpłatne wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (druk należy złożyć razem z pracą dyplomową).