• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zasady pisania pracy dyplomowej

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

Informacja dla dyplomantów II stopień 2023

Druki do złożenia z pracą dyplomową:

Podanie do Dziekana egzamin stacjonarny

Podanie do Dziekana egzamin zdalny

Oświadczenie dyplomanta aktualizacja 24.01.2022

Strona tytułowa do pracy

Obiegówka AK

Studenci  rozpoczynający studia od roku akademickiego 2019/2020 mogą wnioskować o bezpłatne wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (druk należy złożyć razem z pracą dyplomową).

odpis dyplomu w j. obcym bezpłatny