• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

Druki do złożenia z pracą dyplomową:

Studenci  rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 mogą wnioskować o bezpłatne wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (druk należy złożyć razem z pracą dyplomową).