• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Laboratorium wentylacji ogólnej oraz Laboratorium wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa

Laboratorium wentylacji ogólnej oraz Laboratorium wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa znajdują się w sali numer 1. Jest to pomieszczenie o powierzchni około 68m2, mieszczące do 16 osób. Do wyposażenia sali należą: mikromanometr cieczowy, rurka Prandtla, U-rurka i węże manometryczne, psychrometr Assmanna, termometry, termohigrografy laboratoryjne, centrala wentylacyjna STORK AIR, termoanemometr, wentylatory K160 EC z kanałami, czerpniami, trójnikami, układ pomiarowy, skrzynki rozprężne PER 160-200,klamry montażowe FK 160,przepustnica IRIS 160,nagrzewnica elektryczna z regulatorem elektronicznym CBM 160,tłumik kanałowy LDC 160-600,układ pomiarowy Debimo, klimatyzator Monoblock WAP-267 EF, ultradźwiękowe nawilżacze powietrza Climatic 633,osuszacze powietrza Climatic 540,statyczna rurka Pitota, przetworniki różnicy ciśnień MS – 321,termoanemometr wiatraczkowy AV-9201,termoanemometry TA-35,zasilacze prądu stałego AX-3003D,czujniki wilgotności i temperatury AR252,mierniki temperatury AR 517S1WA,tachometr optyczny bezkontaktowy DM-2234B,miernik DM-1358 do pomiaru natężenia dźwięku, tablica ścienna.

Studenci podczas zajęć w tym laboratorium m.in. mierzą różnymi sposobami wielkości fizyczne powietrza w systemach wentylacji, monitorują zmiany fizykochemiczne powietrza stosowanego w wentylacji, prowadzą pomiary parametrów powietrza, oceniają przydatność rutynowych metod i narzędzi pomiarowych.