• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Podczas różnego rodzaju zajęć prowadzonych w laboratorium mikrobiologicznym studenci poznają podstawowe zasady pracy z materiałem mikrobiologicznym, poznają aparaturę i sprzęt laboratoryjny, w tym techniki mikroskopowe, dokonują analizy mikrobiologicznej powietrza oraz identyfikacji mikroflory i mikrofauny wód słodkich, kontrolują czystość mikrobiologiczną wody pitnej, a także oznaczają toksyczność ścieków. 

W ramach laboratorium mikroorganizmów w ochronie środowiska studenci mogą samodzielnie przygotowywać pożywki mikrobiologiczne i wykonywać posiewy.

Studenci studiów magisterskich podczas zajęć dotyczących mikrobiologii wody i ścieków mogą dokonywać analizy mikrobiologicznej wody wodociągowej czy wód powierzchniowych. Ponadto dokonują analizy mikroflory osadu czynnego. 

Wyposażenie laboratorium

Laboratorium mikrobiologiczne charakteryzuje się bogatym wyposażeniem: dygestoria ceramiczne, stoły i szkło laboratoryjne, komora laminarna z wyposażeniem, autoklaw 2100 SLASSIC SUP, cieplarka BD53, anaerostat, spektrofotometr, mikroskopy, mikroskop wyposażony w kamerę, stopery, suszarka, waga analityczna i techniczna, lampa UV, palnik szklany i automatyczny,mieszadło magnetyczne, licznik kolonii drobnoustrojów, próbnik powietrza, płytki Petriego, probówki, kolby, pipety automatyczne, ezy i igły mikrobiologiczne, pincety, szkiełka mikroskopowe, preparaty mikroskopowe trwałe wirówka MPV251 z wyposażeniem, wytrząsarka Vortex, pojedyncze stanowisko do sączenia MILLIPORE, wytrząsarka orbitalna- inkubator ES20/60 komora Thoma, podłoża mikrobiologiczne m.in. podłoże Rodac ConTact – test do oznaczania ogólnej liczby bakterii, ogólnej liczby drożdży i pleśni, płytki BACTair z agarem TSA, płytki BACTair z agarem SABOURAUD, pokrywki na płytki BACTair sterylne, adapter do płytek BACTair, filtry żelatynowe w obudowie, tablica, mobilny ekran na stojaku, sieć strukturalna.