• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Laboratorium analizy chemicznej wody i ścieków oraz Laboratorium wybranych technologii oczyszczania wody

Laboratorium analizy chemicznej wody i ścieków oraz Laboratorium wybranych technologii oczyszczania wody znajdują się w sali numer 7. Wyposażenie sali: refraktometry, szkło laboratoryjne, polarymetr kołowe POL-X z lampą LED, polarymetr POLARIS, destylarka, konduktometry, spektrofotometr, pH-metry, wyciąg chemiczny (dygestorium), mieszadło magnetyczne MS11, łaźnia wodna, biurety: automatyczna i cyfrowa, dozowniki tlenomierz, floktester laboratoryjny, komory chromatograficzne kolumny jonitowe, fotometr Nanocolor 500D z kuwetami.

Podczas zajęć w ramach laboratorium analizy chemicznej wody i ścieków, studenci mogą między innymi oznaczać zasadowość wody różnymi metodami, oznaczać zawartość chlorków, miedzi, siarczanów, manganu w wodzie, oznaczać zawartość glukozy metodą polarymetryczną czy rozdzielać mieszaniny kationów i aminokwasów metodą chromatografii cienkowarstwowej. 

Studenci studiów magisterskich podczas laboratorium wybranych technologii oczyszczania wody zostają zaznajomieni z podstawowymi wiadomościami i pojęciami dotyczącymi technologii oczyszczania wody, poznają normy jakości jakim powinna odpowiadać woda do picia. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych wyznacza się na przykład stopień agresywności wody, dokonuje się dekarbonizacji wody kwasem mineralnym, prowadzi się też dekationizację wody czy zmiękczanie.