• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Budynek Collegium Oecologicum

budynek collegium oecologicum

Collegium Oecologicum, którego budowa zakończyła się w grudniu 2009 roku został zaadaptowany przy wspomaganiu środków unijnych. W  budynku tym, przeznaczonym dla potrzeb studentów kierunków Inżynieria Środowiska znajduje się aula na ponad 300 miejsc, 6 sal wykładowych, 3 seminaryjne, 5 pracowni komputerowych, magazyn sprzętu architektury i geodezji, biblioteka wydziałowa z czytelnią  i archiwum uczelniane. W całym budynku jest możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu. Łącznie w budynku Collegium Oecologicum, znajduje się 17 sal z liczbą 914 miejsc i powierzchni użytkowej około 1416,57m3.

Budynek Collegium Mechanicum

budynek collegium mechanicum

Pawilon Dydaktyczno- Laboratoryjny (Budynek D)

pawilion dydaktyczno-laboratoryjny

W roku 2008 roku oddano do użytku budynek laboratoryjno-dydaktyczny „Pawilon D”, w którym do dyspozycji studentów kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Politechnicznego jest sześć sal laboratoryjnych. W laboratoriach ćwiczenia realizowane przez studentów wykonywane są w różny sposób w zależności od rodzaju laboratorium i przedmiotu wykładowego, w skład którego ono wchodzi. W budynku znajdują się między innymi: laboratorium wentylacji ogólnej, laboratorium wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa, laboratorium mechaniki płynów, laboratorium chemii fizycznej czy laboratorium biotechnologii środowiska. W niektórych laboratoriach np. z mechaniki płynów studenci wykonują ćwiczenia przy stanowiskach obrazujących podstawowe zjawiska fizyczne. W laboratoriach związanych z przedmiotami kierunkowymi i specjalnościowymi np. ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wentylacja ogólna ćwiczenia realizowane są z wykorzystaniem rzeczywistych maszyn i przyrządów, co ułatwia zapoznanie studentów z praktyką w inżynierii środowiska. Do wszystkich laboratoriów przygotowane są opisy ćwiczeń, a do niektórych laboratoriów zostały opracowane przez pracowników dydaktycznych skrypty.

Budynek pasywny

budynek pasywny

W październiku 2012 r. do użytku oddany został zlokalizowany na terenie kampusu Akademii Kaliskiej przy ul. Poznańskiej domek pasywny. Jest to wzorcowy budynek posiadający wszystkie parametry zapewniające certyfikat pasywności. Ogrzewanie i wentylacja realizowane są za pośrednictwem rekuperatora DUPLEX-S-Fleksi firmy ATREA i gruntowego wymiennika ciepła REHAU. Budynek składa się z trzech pomieszczeń: sali laboratoryjno-pokazowej, sali szkoleniowo-audytoryjnej i holu, na końcu którego usytuowano sanitariaty.

Znajduje się tutaj laboratorium wykorzystania promieniowania jonizującego w technice. Służy jako laboratorium izotopowe studentom kierunku budownictwa, inżynierii środowiska, elektrotechniki oraz mechaniki i budowy maszyn. W ramach zajęć kierunku Inżynieria środowiska podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z występowaniem izotopów promieniotwórczych w środowisku oraz właściwościach promieniowania β i ɤ, w szczególności ich pochłaniania przez aluminium i ołów. Uczą się jak wybrać optymalne parametry pracy licznika scyntylacyjnego, potrafią obliczać błędy pomiarowe otrzymane podczas pomiarów laboratoryjnych. Studenci tego kierunku zajmują się m.in. statystyką rozpadów promieniotwórczych, rolą tła przyrządu w pomiarach – doborem optymalnych parametrów pracy licznika scyntylacyjnego.

Biblioteka

Biblioteka Akademii Kaliskiej oferuje swoim użytkownikom zdalny dostęp do baz danych i źródeł elektronicznych (bazy IBUK libra, NASBI/ebookpoint BIBLIO; baz dostępnych w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wirtualnej Biblioteki Nauki). Studenci mogą także korzystać w sieci uczelnianej i na prywatnych komputerach z programu Statistica.

Obok tradycyjnie prowadzonych zajęć dydaktycznych, część przedmiotów realizowana jest w technologii e-learningu lub w sposób mieszany: zdalnie i tradycyjnie.

Z platformą m-Academii student zapoznaje się podczas obowiązkowego e-learningowego kursu Przysposobienia bibliotecznego. Celem szkolenia jest zapoznanie nowych czytelników z biblioteką, jej zasobami, sposobem funkcjonowania, aby użytkownicy mogli sprawnie poruszać się w bibliotece, w pełni korzystali ze wszystkich źródeł informacji naukowej, znali swoje prawa i obowiązki. W ramach szkolenia przygotowano leksykon pojęć stosowanych w materiałach oraz ankietę podsumowującą, pozwalającą studentom zgłaszać uwagi dotyczące kursu.

Biblioteka Akademii Kaliskiej wspiera proces edukacyjny poprzez:

  • prowadzenie e-learningowego szkolenia bibliotecznego (obowiązkowe dla studentów I roku), dla czytelników spoza Uczelni, a także dla uczestników Politechniki Dziecięcej,
  • zapewnienie dostępu do baz elektronicznych w sieci Uczelni oraz z komputerów i innych urządzeń mobilnych zlokalizowanych poza siecią uczelnianą.

W ramach zasobów bibliotecznych student ma dostęp do 440 tys. dokumentów elektronicznych zawartych w około 82 bazach danych dostępnych on-line w sieci uczelnianej oraz na portalu komunikacji naukowej INFONA, a także w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Hala sportowa

hala sportowa Akademii Kaliskiej