• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Harmonogram Roku Akademickiego 2022/2023


PLAN ZAJĘĆ TRYB STACJONARNY

Zajęcia dla studentów trybu stacjonarnego odbywają się w budynku Collegium Mechanicum (jeśli jest inaczej, zaznaczone jest to w planie). Wykłady odbywają się w formie zdalnej.

semestr IV (04.05)

semestr VI (02.06)

PLAN ZAJĘĆ TRYB NIESTACJONARNY

Zajęcia dla studentów trybu niestacjonarnego odbywają się w budynku Collegium Oecologicum (jeśli jest inaczej, zaznaczone jest to w planie). Wykłady odbywają się w formie zdalnej (chyba, że w planie zaznaczone jest inaczej).

semestr II (02.06)

Obsada zajęć semestr II

semestr IV (16.06)

Obsada zajęć semestr IV

semestr VI (02.06)

Obsada zajęć semestr VI