• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zarządzenie Rektora odnośnie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022


PLAN ZAJĘĆ TRYB STACJONARNY

Zajęcia dla studentów trybu stacjonarnego odbywają się w budynku Collegium Mechanicum (jeśli jest inaczej, zaznaczone jest to w planie). Wykłady odbywają się w formie zdalnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 4/IV/2021 z dnia 01.12.2021 r. wprowadza się zajęcia w formie zdalnej (wszystkie formy zajęć) w terminie 06.12.2021-22.12.2021. 

Zostaje przedłużony termin prowadzenia zajęć w formie zdalnej do 16.01.2022 r. – Zarządzenie Dziekana nr 1/IV/2022 z dnia 16.01.2022 r.

Decyzja Dziekana

BUD I st aktualizacja 05 01

BUD III st aktualizacja 05 01

BUD V st aktualizacja 05 01

BUD VII st aktualizacja 05 01

Obsada zajęć semestr zimowy 2021/2022

PLAN ZAJĘĆ TRYB NIESTACJONARNY

Zajęcia dla studentów trybu niestacjonarnego odbywają się w budynku Collegium Oecologicum (jeśli jest inaczej, zaznaczone jest to w planie). Wykłady odbywają się w formie zdalnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 4/IV/2021 z dnia 01.12.2021 r. wprowadza się zajęcia w formie zdalnej (wszystkie formy zajęć) w terminie 06.12.2021-22.12.2021. 

Zostaje przedłużony termin prowadzenia zajęć w formie zdalnej do 16.01.2022 r. – Zarządzenie Dziekana nr 1/IV/2022 z dnia 05.01.2022 r.

BUD I nst aktualizacja 05 01

BUD III nst aktualizacja 05 01

BUD V nst aktualizacja 05 01

BUD VII nst aktualizacja 05 01

Obsada zajęć semestr zimowy 2021/22 nst