• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Harmonogram Roku Akademickiego 2022/2023


PLAN ZAJĘĆ TRYB STACJONARNY

Zajęcia dla studentów trybu stacjonarnego odbywają się w budynku Collegium Mechanicum (jeśli jest inaczej, zaznaczone jest to w planie). Wykłady odbywają się w formie zdalnej.

semestr III 02.11

semestr V 07.11

semestr VII 04.11

Obsada zajęć semestr zimowy 2022/2023 tryb stacjonarny

PLAN ZAJĘĆ TRYB NIESTACJONARNY

Zajęcia dla studentów trybu niestacjonarnego odbywają się w budynku Collegium Oecologicum (jeśli jest inaczej, zaznaczone jest to w planie). Wykłady odbywają się w formie zdalnej (chyba, że w planie zaznaczone jest inaczej).

semestr I 07.11

semestr III 07.11

semestr V 07.11

semestr VII 08.10

Obsada zajęć semestr zimowy 2022/2023