• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2023/2024


Dziekanat Wydziału Politechnicznego czynny jest w godz. 10.00-14.00 od wtorku do piątku. W piątki zjazdowe dziekanat czynny jest do godz. 15.00. W soboty zjazdowe dziekanat czynny jest w godz. 09.00-14.00.

Kontakt mailowy, i.starzonek@uniwersytetkaliski.edu.pl

tel. 62 7679555


wiera się w nowym oknie

wiera się w nowym oknie

otwiera się w nowym oknieraktyki

Praktyki zawodowe

Opiekun praktyk
mgr inż. Piotr Miczko email: p.miczko@akademiakaliska.edu.pl