• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniu 17.06.2022 Dziekanat Wydziału Politechnicznego będzie zamknięty.


Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Mechanika teoretyczna (semestr I):

24.06.2022 godz. 19.00; 09.09.2022 godz. 19.00

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Konstrukcje betonowe 2 (semestr V):

25.06.2022 godz. 10.00; 10.09.2022 godz. 10.00.

otwiera się w nowym oknie


Zarządzenie w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze letnim 2021/2022


Zarządzenia Rektora w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Uczelni

Zarządzenie


otwiera się w nowym oknie

otwiera się w nowym oknieraktyki

Praktyki

Opiekun praktyk
mgr inż. Piotr Miczko email: pmiczko@wp.pl

Druki do pobrania