• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Karty (sylabusy) modułów kształcenia/przedmiotów kierunku Budownictwo w roku akademickim 2022/2023.

Studia Niestacjonarne – semestr zimowy

semestr I – program studiów 2021:
Chemia budowlana
Fizyka
Geologia inżynierska
Geometria wykreślna
Matematyka 1
Materiały budowlane
Mechanika teoretyczna
Technologie informacyjne

semestr III – program studiów 2021:
Architektura współczesna / Urbanistyka i architektura – przedmiot do wyboru
Budownictwo ogólne 1
Język angielski 2 / Język niemiecki 2 – przedmiot do wyboru
Komfort wewnętrzny / Oddziaływanie obiektów budowlanych na środowisko – przedmiot do wyboru
Mechanika budowli
Projektowanie w systemach Autocad 1
Systemy wentylacji i klimatyzacji / Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemach wentylacji i klimatyzacji – przedmiot do wyboru
Wybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji / Stateczność i dynamika konstrukcji – przedmiot do wyboru

semestr V – program studiów 2020:
Audyt i certyfikacja energetyczna / Podstawy energetyczne budynków i akustyka budynkowa – przedmiot do wyboru
Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie
Fundamentowanie
Język angielski 4 / Język niemiecki 4 – przedmiot do wyboru
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Komfort wewnętrzny / Oddziaływanie obiektów budowlanych na środowisko – przedmiot do wyboru
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 1
Organizacja produkcji budowlanej

semestr VII – program studiów 2019:
Praca dyplomowa
Praktyka zawodowa 3
Seminarium dyplomowe

Studia Niestacjonarne – semestr letni

semestr II – program studiów 2021:
Geodezja
Język angielski 1 / Język niemiecki 1 – przedmiot do wyboru
Matematyka 2
Mechanika gruntów
Naturalna radioaktywność materiałów budowlanych
Rysunek techniczny
Technologia betonu
Wytrzymałość materiałów

semestr IV – program studiów 2021:
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo ogólne 2
Hydraulika i hydrologia
Język angielski 3 / Język niemiecki 3 – przedmiot do wyboru
Komputerowe wspomaganie projektowania / Metody CAD w projektowaniu budowlanym – przedmiot do wyboru
Konstrukcje betonowe 1
Metody obliczeniowe
Odnawialne źródła energii / Budownictwo zrównoważone – przedmiot do wyboru
Praktyka zawodowa 1
Projektowanie w systemach Autocad 2
Technologia robót budowlanych

semestr VI – program studiów 2020:
Ekonomia z elementami rachunkowości / Podstawy ekonomii – przedmiot do wyboru
Ergonomia bezpieczeństwo i higiena pracy
Instalacje budowlane
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje metalowe 2
Konstrukcje murowane / Konstrukcje drewniane złożone i klejone o dużych rozpiętościach – przedmiot do wyboru
Ocena stanu technicznego budynków / Remonty i naprawy obiektów budowlanych – przedmiot do wyboru
Podstawy zarządzania / Zarządzanie przedsiębiorstwem budowalnym – przedmiot do wyboru
Praktyka zawodowa 2
Prawo budowlane i ochrona własności intelektualnej
Projekt dyplomowy