• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka


Instrukcja logowania do Office 365 (Rok akademicki 2022/2023)

Struktura

Władze wydziału

 • Dziekan dr Ryszard Maciejewski
 • Prodziekan dr Sławomira Janiak
 • prodziekan dr inż. Piotr Czarnywojtek

Katedry:

 • Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Katedra Elektrotechniki
 • Katedra Informatyki
 • Katedra Technologii Żywności i Żywienia Człowieka
 • Katedra Biogospodarki i Inżynierii Środowiska
 • Katedra Budownictwa
 • Katedra Lotnictwa i Kosmonautyki

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • biogospodarka
 • budownictwo
 • elektrotechnika (specjalności: automatyka i metrologia, elektroenergetyka)
 • informatyka
 • inżynieria środowiska (specjalności: inżynieria ochrony środowiska, wentylacja i klimatyzacja)
 • lotnictwo i kosmonautyka – stacjonarne
 • mechanika i budowa maszyn (specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie, technologia maszyn)
 • technologia żywności i żywienie człowieka

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • inżynieria środowiska (specjalność: powietrze, woda i ścieki)
 • mechanika i budowa maszyn (specjalność: systemy pomiarowe i zarządzanie jakością)

Dokumenty do pobrania