• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

W związku ze zmianą polityki bezpieczeństwa haseł przez Microsoft, zamieszczamy nowy sposób logowania do usługi Office 365 (zmiana dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022)

Struktura

Władze wydziału

 • Dziekan dr Ryszard Maciejewski
 • Prodziekan dr Sławomira Janiak
 • prodziekan dr inż. Piotr Czarnywojtek

Katedry:

 • Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Katedra Elektrotechniki
 • Katedra Informatyki
 • Katedra Technologii Żywności i Żywienia Człowieka
 • Katedra Inżynierii Środowiska
 • Katedra Budownictwa

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • budownictwo (specjalność: energooszczędne budownictwo)
 • elektrotechnika (specjalności: automatyka i metrologia, elektroenergetyka, odnawialne źródła energii)
 • informatyka
 • inżynieria środowiska (specjalności: inżynieria ochrony środowiska, wentylacja i klimatyzacja)
 • mechanika i budowa maszyn (specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie, technologia maszyn)
 • technologia żywności i żywienie człowieka

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • inżynieria środowiska (specjalność: powietrze, woda i ścieki)
 • mechanika i budowa maszyn (specjalność: systemy pomiarowe i zarządzanie jakością)

Dokumenty do pobrania